Nyheter

Tyst vårretreat på Tankar när naturen vaknar till liv

Publicerad: 14.03.2019

I maj ordnar Karleby svenska församling i samarbete med Kyrkans Ungdom en tyst vårretreat på Tankar.
Prosten Tor-Erik Store är retreatledare, och temat för retreaten är Uppståndelsens vittne. Samtidigt vaknar
naturen till liv ute på holmen så det finns mycket att förundras över.

Datumen för retreaten är måndagen den 20 maj till onsdagen den 22 maj. Kristina och Bo-Göran
Klingenberg är husvärdar och Mika Peltoniemi står för trakteringen. Avfärd måndagkväll
och så är man tillbaka i land onsdagkväll.
Kostnaderna för retreaten är 170 euro i enkelrum och 150 euro i dubbelrum. I det ingår båttransport,
kost och logi. En anmälningsavgift à 30 euro ingår och den betalas inte tillbaka i fall av annullering.

Anmälan sker senast 12 maj via Kyrkans Ungdoms hemsida eller via telefon, 045 2348 073. Deltagarantalet
är begränsat till 15.

 

 

Vill man rymmas med på retreaten på Tankar i maj så är det bäst att anmäla sig i god tid.
Foto: Kristina Klingenberg