Nyheter

Avgörande vändningar i de finska krigen - tillfälligheter eller under?

Publicerad: 09.05.2019

Evangelisten Olli Seppänen föreläser på de stupades dag i Kaustby och Karleby.

Seppänen fungerar som utbildare vid Kansan Raamattuseura och han föreläser och undervisar utifrån Bibelns böcker. Hans föreläsningar grundar sig särskilt på Mose- och Samuelsböckerna samt på Nya testamentets evangelier.

- Traditionellt lär kristendomen ut att Gud uppenbarar sig genom Bibelns ord men också genom folkens olika skeden, säger Seppänen.

Enligt honom märks detta särskilt i Israels folks historia och nutid men också i det finska folkets historiska faser.
Seppänen ger exempel från Finlands krigsår:

- Fem år av krig efterlämnade svåra ärr i många människors och familjers liv, många lider ännu idag. Men kriget förde också många närmare Gud. På statsmaktens anmodan var det Honom man ropade på såväl i hemmen, i kyrkorna och vid fronten. Mitt i allt lidande lät Gud, i sin trofasthet och nåd, Finland bestå självständigt, säger Seppänen.

- Både vid fronten och hemma var det män och kvinnor som utförde det konkreta arbetet, men det var Gud som såg till att Finland klarade sig. Hans goda hand skyddade vårt folk, tillägger Seppänen.

- Man kan ta lärdom från historien och finna trösterika och hoppfulla aspekter inför framtiden.

Olli SeppänenVinterkrigets under och Fortsättningskrigets försvarsseger är bekanta begrepp för många.

- Mera sällan får vi höra eller läsa om Guds närvaro och ingripande. Guds välsignelse vilade över Finlands folk.

Olli Seppänens föreläsning
Avgörande vändningar i Finlands krig - tillfälligheter eller under?
Sö 19.5 kl 17-19 i Mikaelsalen.
Föreläsningen är på finska men tolkas till svenska