Nyheter

Inspis-tillfälle med BarnOas i Mikaelsalen

Publicerad: 13.05.2019

Lördagen den 18 maj 2019 kl. 15.30–17 ordnas ett inspis-tillfälle i Mikaelsalen. Tillfället fokuserar på hur man som församling kan hjälpas åt med det viktiga uppdraget att sprida budskapet om Jesus bland barnen. BarnOas i Svenskfinland leder tillfället, som syftar till att uppmuntra, inspirera och utrusta oss som församling. Tillfället är öppet för alla intresserade! Ingen bindande anmälan, men gör gärna en intresseanmälan på Facebook (sök på evenemanget Inspis-tillfälle med BarnOas). BarnOas medverkar även under kvällens Crosspoint-möte kl. 18 i Övre salen.

BarnOas är en del av Oasrörelsen i Svenskfinland r.f. BarnOas består av ett gäng glada typer som vill att så många barn som möjligt ska få lära känna Jesus! Därför reser de gärna runt och hälsar på församlingar och barngrupper.

Huvudledare för BarnOas är Hanna Sandberg och Emma Lönnqvist, men de har oftast en del medhjälpare med sig på BarnOaserna. På en BarnOas gör man alltså ungefär samma saker som på vilket kristet möte som helst; lovsjunger, ber och lär sig mer om Gud och Jesus. Det är bara det att på en BarnOas sker allt utgående från barnen. Dessutom hittar man ofta på lite andra roliga saker, som uteaktiviteter, pyssel, lek, drama och annat skoj.

BarnOas vill betona att barnen och deras tro ska tas på allvar. BarnOas vill lyfta fram barnen i församlingen och även ge barnen verktyg för det egna troslivet, t.ex. genom bönestationer och olika typer av aktiviteter där barnen får uttrycka sin tro. Dessutom vill BarnOas visa barnen att Jesus är den enda vägen till frälsning, att Han vill ha med just dem att göra och att Han är någon vi kan umgås med varje dag, inte bara på söndagarna.

Guds rike består av människor i olika åldrar. Vi behöver varandra. Speciellt barnen behöver de vuxna. Som vuxna i församlingen har vi ett ansvar att fostra och utrusta nästa generation. Det är en viktig uppgift där vi alla kan delta. Kanske genom att vara en förebild, kanske genom att ge lite av vår tid.

Alla behövs.