Nyheter

Årets Kyrkhelg lyfter fram Jesu återkomst

Publicerad: 29.08.2019

Tills Han kommer
- Kyrkhelg Nord 13-15.9 i Karleby

Kyrkhelgen i Karleby går av stapeln för elfte gången i mitten av september. Temat är Tills Han kommer.

- Vi har som tema för Kyrkhelgen varje år haft något centralt ämne i den kristna tron. Nu handlar det första gången om Jesu återkomst. Detta viktiga tema kommer fram i olika aspekter under helgen, säger kaplan Jan Nygård.

De två huvudtalarna från Sverige, Hans Weichbrodt och Olof Edsinger, kommer också att tangera Jesu återkomst. Weichbrodt har undervisat om temat under många år, och Edsinger har bland annat gett ut en bok om den sista domen. Båda är kända i Svenskfinland men har inte varit med på Kyrkhelg förut.

Under lördagen är det dags för de uppskattade seminarierna, som är 14 till antalet. Några plock i utbudet är socialpsykolog Saara Kinnunens seminarier om fadersrelationen och om att leva med en tonåring i familjen samt docent Lennart Saaris seminarium om att vara en klimatsmart kristen.

Höjdpunkten på Kyrkhelgen är festkvällen då Gamlakarleby stadskyrka brukar fyllas med folk från när och fjärran. I festkvällen medverkar även Jacob Marineni, som arbetar bland gatubarn, änkor och utstötta i Indien.

Ungdomarna samlas i år till fyra egna möten, ända från ungdomsmässan fredag kväll till ungdomsmötet lördag kväll. Också barn under och i skolåldern har egna program under hela helgen.

Kyrkhelgen är de finlandsvenska väckelserörelsernas storsamling. De arrangerar Kyrkhelgen i samarbete med Karleby svenska församling. I år är också Mellersta Österbottens evangelisk-lutherska Folkmission medarrangör för första gången.

- Det är också ett tidens tecken att 14 organisationer kan samarbeta, säger kyrkoherde Per Stenberg och ler förnöjt.

Bibelstudierna och kvällsmöten i kyrkan simultantolkas till finska och engelska. Dessutom kan tillfällena i kyrkan lyssnas på i realtid via hemsidan kyrkhelg.fi.

Kyrkhelg 13–15.9.2019 i Gamlakarleby stadskyrka och i församlingscentret


www.kyrkhelg.fi

Praktiska planeringsgruppen gläds över de ca 250 frivilliga som ställer upp i olika uppgifter under Kyrkhelgen. Ordförande för gruppen är Tom Nygård (t.v.), på senaste planeringmöte var på plats också Per Stenberg, Jessica Sundkvist, Mona Byskata, Niklas Snellman, Lisette Nygård, Lotta Brandt, Håkan Björkström, Annett Häggblom, Hannes Nygård, Bodil Sjöberg och Jan Nygård.

Praktiska planeringsgruppen gläds över de ca 250 frivilliga som ställer upp i olika uppgifter under Kyrkhelgen.
Ordförande för gruppen är Tom Nygård (t.v.), på senaste planeringmöte var på plats också Per Stenberg,
Jessica Sundkvist, Mona Byskata, Niklas Snellman, Lisette Nygård, Lotta Brandt, Håkan Björkström,
Annett Häggblom, Hannes Nygård, Bodil Sjöberg och Jan Nygård.

 

Text och bild: Aune-Inkeri Björkström