Nyheter

Tuula Vilo talar om bön på Silverlänken

Publicerad: 15.10.2019

Torsdagen den 24 oktober samlas Silverlänken i Annasalen i Kyrkbackens församlingshem. Dagens gäst är Tuula Vilo som talar om Det tysta arbetet för Guds rike, bl.a. om bön.

-Jesus sände ut sina 12 lärjungar och också de 72 lärjungarna för att de skulle be och förbereda för Jesu ankomst till olika byar och orter. Jag har känt kallelse att be utifrån Jesu nöd för mänskor, berättar hon.

Vilo har rest till flera länder för att be för sådant som Gud velat förbereda, för det Han tänkt göra i enskilda mänskors liv och i olika situationer.

-Bön är allas vår uppgift, alla är vi tysta medarbetare i Guds rike. Vi får be för barn, barnbarn, släkt och vänner.

Övriga medverkande är Rakel Ståhlqvist med sång, kantor Johan Sten, Anders Kankkonen samt Siv och Göran Löfqvist.


Samlingen börjar kl.12 med lunch och kaffe á 10 e. Programdelen inleds kl. 13 och avslutas kl.14.30. Silverlänken samlingarna är öppna för alla som har möjlighet att delta.

Silverlänken to 24.10
lunch kl 12
program kl 13
Kyrkbackens församlingshem
Annasalen