Nyheter

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 24.10.2019

Publicerad: 24.10.2019

 

SKATTEPROCENT FÖR ÅR 2020 OFÖRÄNDRAD

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde procenten för kyrkoskatten år 2020 till 1,7 %, det vill säga samma som pågående år.

ÄNDRING AV INSTRUKTION FÖR CENTRALREGISTRET

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde instruktionen för regioncentralregistret och

godkände ändringen av tjänstebenämningen för chefen för centralregistret till registerchef fr. o. m. 1.12.2019.

Instruktionen för centralregistret har fastställts i gemensamma kyrkofullmäktige 14.12.2016. Gemensamma kyrkorådet beslöt 23.5.2019 att ändra namnet från Karleby centralregister till Karleby regioncentralregister, vilket krävde uppdatering av instruktionen.

Centralregistret har tidigare lytt under ordföranden för Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd. I fortsättningen lyder centralregistret under förvaltningsdirektören för Karleby kyrkliga samfällighet.

LAPINOJA BEVILJADES BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG

Gemensamma kyrkofullmäktige beviljade Antti Lapinoja befrielse från uppdraget som suppleant i samdirektionen för familjerådgivningscentralen fr.o.m. 1.7.2019 och valde Risto Haverinen till ny personlig suppleant för den återstående verksamhetsperioden.

Lapinoja anhöll om befrielse från sitt uppdrag eftersom han valts till tf. kyrkoherde i Lochteå församling 1.7.2019–31.3.2020.