Nyheter

Kvinnofrukost med Anna

Publicerad: 13.11.2019

Karleby svenska församling inbjuder kvinnor i alla åldrar till gemenskap kring frukostbordet lördagen den 23 november kl. 9.30.

Dagens gäst är lärare Anna Dahlbacka, som tidigare under många år arbetat som missionär i Kenya.
Frukosten kostar 7 euro och inkomsten går i sin helhet till missionsarbetet.

Kvinnofrukost lö 23.11
kl 9.30 i Annasalen,
Kyrkbackens församlingshem