Nyheter

Karleby regioncentralregister deltar i pilotprojekt med riksomfattande ämbetsbevis

Publicerad: 22.11.2019

Karleby regioncentralregister gick med i pilotprojektet i november i år. År 2022 kommer hela landets alla centralregister att använda det elektroniska systemet. Då kommer det att vara lättare att få t.ex släktutredningar för bouppteckning.

Från Karleby regioncentralregister kan man få alla uppgifter om den avlidne för bouppteckningen från ett ställe. Förutsättningen för det är att den avlidne vid sin död hört till en församling som hör till Karleby regioncentralregister. För tillfället hör Karleby finska församling, Karleby svenska församling, Kaustby och Ullava församling, Lochteå församling och från och med 01.01.2020 Halso församling till regioncentralregistret.
Den andra förutsättningen för att göra en släktutredning är att informationen från kyrkböckerna från de församlingar den avlidna har varit medlem i finns med i det gemensamma systemet.

För tillfället kan en del av beställningarna utföras riksomfattande. De övriga beställningarna görs som tidigare, d.v.s varje släktutredning beställs skilt från varje församling. Man kommer överens om den riksomfattande släktutredningen med beställaren. Det här är en stor förändring eftersom man tidigare måste beställa släktutredning skilt från varje församling där den avlidna har varit medlem.

Informationen för släktutredningen kommer inte automatiskt från systemet genom att trycka på en knapp utan informationen skall fortfarande delvis sökas manuellt från digitaliserade kyrkböcker, men nu kan all information sökas från samma system. Det kommer att ta mera tid för registersekreteraren att sammanställa ett bevis, men genom att koncentrera uppgifterna kommer arbetet att bli effektivare och mera kostnadseffektivt. 

Ibland får man inte tillräcklig information från de digitaliserade kyrkböckerna, utan man får gå till arkivet där kyrkböckerna finns arkiverade.

Registersekreterarna är vana att tyda också äldre handstilar. Alla är inte så prydliga som på bilden.

De gamla kyrkböckerna innehåller också information som idag inte skulle anses vara relevant.