Nyheter

Gäster från Lettland besöker församlingen

Publicerad: 15.01.2020

Inkommande veckoslut besöks Karleby svenska församling av gäster från Kristian Davids skola i Madona, Lettland.
Församlingen har i över 25 år haft goda kontakter till denna skola och stött den ekonomiskt och i bön.

Zane Licite, en av besökarna är bland annat lärare i religion och har själv vuxit upp i den kommunitet som driver skolan. Den andra gästen, Jacob Strasdin, är son till Valdis Strasdin, som tillsammans med sin hustru startat skolan. Det kommer att finnas flera möjligheter att möta Zane Licite och Jacob Strasdin under veckoslutet. De kommer att berätta om skolan och hur man bemöter de barn och ungdomar som lever där.

Vid de olika tillfällena kommer det också att ges möjlighet att stöda skolans verksamhet ekonomiskt.

Det är glädjande att Kristian Davids skola lever vidare och att en ny generation av människor lever och verkar vid skolan.

- Församlingens lettlandsarbetsgrupp, som bjudit hit våra gäster, hoppas och ber att församlingen även i framtiden kan stöda Kristian Davids skola, säger kaplan Jan Nygård, som själv många gånger besökt Lettland och skolan tillsammans med andra församlingsbor.

 

Licite och Strasdin kommer att delta i följande tillfällen:

musikcafé fre 17.1 kl. 19 i Öja bykyrka

karabrunch lö 18.1 kl 10 i Mikaelsalen

ungdomsamling lö 18.1 kl 20 på Backstage

högmässa sö 19.1 kl 10 i sockenkyrkan samt vid det efterföljande kyrkkaffet