Konfirmation

För många ungdomar är konfirmationen en av höjdpunkterna i deras ungdom - det är värt att fira! Som bekräftelse bekänner ungdomarna sin tro och blir självständiga medlemmar i kyrkan.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse.  Dop, skriftskola och konfirmation hör ihop.

De flesta av kyrkans medlemmar har blivit döpta som barn. Under skriftskolan erbjuds möjligheten att uppleva och lära sig mer om vad det betyder att leva som en döpt människa i en gemenskap med andra kristna. I kyrkan vid konfirmationsgudstjänsten tackar den som blir konfirmerad Gud för dopets gåva och bekräftar att hen vill tro på Gud och leva som ett Guds barn.

Under konfirmationen läser de som blir konfirmerade tillsammans med församlingen samma trosbekännelse som lästes vid dopet. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Vad krävs för att bli konfirmerad?

För att bli konfirmerad krävs att man är döpt, medlem i kyrkan och att man har deltagit i skriftskolundervisningen. Skriftskolan omfattar ca 80 timmar, som sprids ut under en halvårsperiod. I skriftskolundervisningen ingår gudstjänstbesök, samlingar eftermiddagstid och kvällstid, självständiga uppgifter och en lägervistelse.

Den som blir döpt först som vuxen blir samtidigt konfirmerad. Ungdomar som inte är döpta kan delta i skriftskolundervisningen och blir döpta under skriftskoltiden.  

Vad får man göra som konfirmerad?

Efter konfirmationen kan du:

  • gå självständigt till nattvarden
  • bli fadder
  • när du fyller 18 år vara kandidat i ett kyrkligt val, och bli förtroendevald i din församling
  • delta i hjälpledarutbildning och bli hjälpledare på konfirmandläger
  • för kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad. Kyrkans medlemmar som har deltagit i skriftskolan kan gifta sig i kyrkan.
YouTube-video