Dopet

Vi önskar den lilla människan allt det goda i livet

Dopet är en glad händelse. Fyllt med liv och hopp. I centrum står en ny, liten människa. När ett barn döps blir barnet en del av något större. Genom dopet blir man medlem i församlingen, samtidigt blir man också en del av Kristi världsvida kyrka. Det handlar med andra ord om så mycket mer än bara ett namn. 

Varje dop, varje individ är unik

Dopet är inte bara en tradition, det är ett löfte från Gud. Genom dopet står vi aldrig ensamma. Det är en trygghet som är självklar, men som som vi kanske först märker när vardagen är tuff. Dopet ger oss hopp om förlåtelse på jorden och ett liv hos Gud i himlen. Dopet är en helig kärlekshandling. Du vill ge ditt barn en ingång till Gud och en gemenskap i en församling.

Ett barn döps vid ca 3 månaders ålder.

"Låt barnen komma till mig"
- Jesus

När det är dags att ordna dop 

  • ring pastorskansliet eller någon av prästerna och kom överens om tidpunkten för dopet 
  • i fall du vill ha dopet i församlingens lokaliteter ring pastorskansliet och boka 
  • ni får ett brev hem på posten med en blankett för registreringen av dopet
  • namnlagen förnyades fr. o. m. den 1.1.2019. Mer information hittar du här.

Före dopet behöver ni ordna med följande saker

  • välj namn åt barnet 
  • välj faddrar (minst en konfirmerad medlem i kyrkan) 
  • fundera gärna på psalmer för dopet 
  • inbjud dem du vill bjuda till dopet 
  • fyll i blanketten du fått hemskickad 
  • i fall dopet hålls hemma behöver dopbordet iordningställas: vit duk, dopfunt, Bibel, ljus och ljustake, en vit duk att torka barnets huvud med

Har du ytterligare frågor om dopet? Titta in på Evangeliska lutherska kyrkans dopsajt!

YouTube-video
Baby döps och välsignas.