Skriftskola 2019

Skriftskolan i Karleby svenska församling

I skriftskolundervisningen ingår gudstjänstbesök, samlingar eftermiddagstid och kvällstid, självständiga uppgifter och en lägervistelse.

Skriftskola 2019

Anmälningstiden till skriftskolan 2019 har gått ur i januari.

Den första informationen som delades ut vid första träffen med konfirmander och föräldrar, 22.11 i Mikaelsalen kan laddas ner här.

 Skriftskolan är ett led i församlingens dopundervisning, där den unga får chans att lära sig mera om den kristna tron.

Efter genomgången skriftskola väljer de flesta att låta konfirmera sig, och får i och med det rätt att självständigt delta i nattvarden, bli fadder och ställa upp i kyrkliga val.     

För att gifta sig kyrkligt krävs att åtminstone den ena har gått skriftskola!     

Ifall ni har frågor gällande skriftskolan är ni mer än välkomna att ta kontakt med någon av oss anställda. Ifall ni vill ha mera information om specialskrifskola, ta kontakt med vår diakon, Frida Laakso.

Lindqvist Erik

Tf. ungdomsarbetsledare

Classes Ungdomsarbete
Gsm 050 3147 325
Email

Silfverberg Peter

Församlingspastor

Classes Församlingsarbete
Gsm 050 3147 313
Email

Laakso Frida

Diakon

Classes Diakoniarbete
Tfn 050 3147 286
Email