Information till hemmet - konfirmandläger 2/2023

Plats & tid

Konfirmanderna ska vara på plats på Torsö lägergård, Torsövägen 60, tisdagen den 4 juli kl. 9. Följande tisdag, den 11 juli, avslutas lägret kl.12. På söndag 9 juli kl. 18 firar vi lägergudstjänst på Torsö. Dit är alla välkomna med! 

Vad ta med?

Sängkläder, handduk(ar), kläder för både ute- och innebruk, simkläder om man önskar simma, Bibel och anteckningsmaterial. Om du vill kan du eventuellt ta med ett eget musikinstrument.  På lägret finns en liten kiosk där vi säljer glass, så om man vill kan man ta med lite fickpengar. 
Det som inte behövs på lägret är TV, dator, stora högtalare eller dylikt. Användning av tobak, snus, alkohol samt andra rusmedel är förbjudet på lägret (även energidrycker). Telefonerna sätts undan under lektioner, andakter och övrigt program och ska vara på ljudlös nattetid på bordet, inte i sängen. Telefonerna får inte laddas nattetid. 

Närvaro

Många ungdomar har fritidsaktiviteter som tar mycket tid. Lägret pågår endast en dryg vecka. Vi hoppas att andra aktiviteter kan stå åt sidan för den tiden. Ifall någon behöver avlägsna sig från lägret för något viktigt, ber vi föräldrarna ta kontakt med ledarna på förhand och komma överens om saken.

Övning, fotografering och konfirmation

Fredag 14 juli kl. 10 blir det konfirmationsövning och fotografering i Annasalen, Kyrkbackens församlingshem och i Sockenkyrkan. Beställningsblankett för fotografier delas ut till föräldrarna under lägergudstjänsten på Torsö. Ifall någon inte kan delta, skickas beställningsblanketten hem med konfirmanden efter lägret.  Den fylls i hemma och konfirmanden tar med den ifyllda blanketten till fotograferingstillfället. En gruppbild kostar 15 € och ett enskilt porträtt 15 €. Ta med jämna pengar till fotograferingen. Sätt i det bifogade kuvertet tillsammans med beställningsblanketten.  Beställning av fotografier är valfritt. Bilderna levereras hem per post. 
Söndag 16 juli kl.10 blir det konfirmation i Sockenkyrkan. Konfirmanderna samlas i församlingshemmet kl. 9.15.

Lägeravgiften

Avgiften för lägret är 160 eur. En betalningslänk skickas efter lägret per epost till den vårdnadshavare vars epost meddelats i anmälningsblanketten. Om ni har ni frågor angående lägeravgiften, kontakta ungdomsarbetsledaren, prästen eller någon av diakonerna. 

Viktig information

Ifall det ännu finns något speciellt som inte framkommit vid anmälan och som lägerledarna behöver veta om, tex förändringar i allergier eller dieter. ta kontakt med någon av lägerledarna.

Kontakt

Jani Koivusalo, präst, tfn 050 3147 312, jani.koivusalo@evl.fi   
Max Jakobsèn, ungdomsledare, tfn 050 3147 350, max.jakobsen@evl.fi