Skriftskolläger 4

Här är information om vilka gudstjänster och samlingar konfirmanderna skall delta i under de närmaste månaderna.

 1. En valbar gudstjänst under julen.
 2. Söndag 17.1.2021 kl. 12 Gudstjänst i stadskyrkan. Information om slutgiltig lägerplacering och vårens program.
 3. Söndag 31.1 kl. 9-21 Skribainspisdag, på Kalvholmens lägergård, Trullövägen 135.
 4. Söndag 21.2 kl. 12 Högmässa i stadskyrkan. Vi samlas före gudstjänsten kl. 11.30 i Mikaelsalen. Frivillig jatkot med pizza efteråt i Backstage.
 5. Valbar byagudstjänst. Välj en av följande gudstjänster 21.3  i Öja bykyrka,, 11.4 i Chydenius skola, 2.5 i Poropirtti i Rödsö, 16.5 i Såka byagård. Byagudstjänsterna börjar kl. 18.
 6. Onsdag 7.4 kl. 14.30 Besök på centralsjukhuset. Vi samlas vid huvudingången till centralsjukhuset. Vi borde vara färdiga med besöket senast kl.15.15. Ifall du inte ha möjlighet att delta den dagen, kan du komma med läger 1 onsdagen 10.3, läger 2 onsdagen 17.3 eller läger 3 onsdagen 24.3.
 7. En valbar gudstjänst under påsken.
 8. Söndag 25.4  kl.12 Gudstjänst i stadskyrkan. Vi samlas före gudstjänsten kl.11.30 i Mikaelsalen. Frivillig jatkot med pizza efteråt i Backstage.
 9. Torsdag 6.5 kl.18  Informationstillfälle inför sommarens läger för både konfirmander och föräldrar i Kyrkbackens församlingshem. 
 10. Lördag 22.5 kl. 18 Crosspoint i stadskyrkan.
 11. Lördag 29.5 kl. 19-21 Ungdomssamling på Torsö lägergård.

Efter gudstjänsterna ska du anmäla ditt namn åt prästen. Ifall du inte kan delta är det viktigt att meddela så kommer vi överens om ett ersättande tillfälle. Hela familjen är varmt välkomna med till ovannämnda gudstjänster.