Tro

Jesus åt karlebyborna!

Jesus åt karlebyborna - det är det som kyrkan finns till för!

I vår församling finns knappt 6500 medlemmar och väldigt många olika sorters behov och förväntningar. Vår uppgift som församling är att möta så många som möjligt av de behoven och förväntningarna – att nå ut med det glada budskapet till så många som möjligt.
För att uppnå visionen behöver vi arbeta på tre fronter:

Socialt relevant

Att var kyrka och församling är att skapa och upprätthålla en gemenskap. I trosbekännelsen bekänner vi att vi tror på de heligas gemenskap – det är du och jag som genom Jesus har blivit heliggjorda. Vi får genom tron del av hans helighet så halvfärdiga och bristfälliga som vi är.
Jesus skapade gemenskap runt sig gemenskap. Han hade sina 12 lärjungar, bland dem en inre krets av Petrus, Jakob och Johannes som han tog med sig i kritiska ögonblick. Han sände ut de 72, och kring honom samlades folkmassan för att lyssna. Jesu verksamhet handlade och handlar om att skapa gemenskap.
Jesus är ännu idag kungen som bjuder oss in i sin gemenskap: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.” Jesus vill ha måltidgemenskap med oss.

Kulturellt relevant

Kristen tro skall översättas till varje ny generation, vad är det att följa Jesus idag, vad är det att vara lärjunge på 2000-talet. Tron förändras inte men paketet – hur vi paketerar det eviga budskapet – det förändras hela tiden.
Vår tid karakteriseras av åtminstone tre faktorer:
* teknisk revolution
Den tekniska utvecklingen har varit explosionsartad under de senaste årtiondena. Det har förändrat livet och vardagen avsevärt.
* global ungdomskultur
Idag har vi första gången i världshistorien en global ungdomskultur. Också den kristna ungdomskulturen är enhetlig. Samma lovsånger sjungs runt världen.
* ständig förändring och osäkerhet
Världen och kulturen genomgår en ständig förändring och präglas av en enorm osäkerhet. Vad som helst kan hända var som helst och hur som helst. Man kunde säga att vår kultur är i en jordbävningszon idag – så kraftig är förändringen och osäkerheten.
Vad händer i en jordbävningszon? Människor tappar tron på stora institutionella servicecentra. Istället behöver man sätta in lätta tält- och baracksjukhus som kan tas dit där människor behöver dem.
Som församling kan vi inte längre slå på trumman av att vi är en stor institution och en viktig aktör i samhället – vi måste möte människan där hon finns. Låt oss använda alla de verktyg vi kan för att nå ut.

Frälsningsmässigt relevant

Jag fick en gång en fråga: ”Vad håller ni på med? Trevlig fritidssysselsättning eller hjälpa människor till himlen?”
Det är till himlen som vi vill hjälpa människor. Det är viktigt att påminna oss om att det här är vår målsättning!
Jesus rider in i Jerusalem på en åsnas rygg. Du och jag kan få vara den åsna på vars rygg Jesus kan få rida in i just ditt sammanhang. Du kan få föra in det goda som Gud ger där du finns. Du är kallad att nå ut med Guds kärlek och omsorg till människor både nära och fjärran.
Du kan vara den "åsna" på vilkens rygg Jesus kan rida in i din nästas vardag!
Låt oss alltså be och arbeta för ”Jesus till karlebyborna!”  

 

Per Stenberg 

"Jesus åt karlebyborna – är vår vision" säger kyrkoherde Per Stenberg. 

 

På dessa sidor kan du 
* läsa månadens ord
* läsa predikningar som församlingens präster hållit i gudstjänster
* läsa kyrkliga kungörelser d.v.s. döpta, lysningar och jordfästa
* skicka in en begäran för förbön