Fråga om tron

Något du funderar på?

Funderar du någonting kring den kristna tron? Du kan skicka din fråga till församlingen med blanketten nedan. Du får svaret per e-post.

 

Din fråga:*
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.