Hur och varför skall jag läsa Bibeln?

Varför och hur skall jag läsa Bibeln?

Bibeln är kristendomens heliga skrift, Guds ord. Genom den uttrycker Gud sin vilja. All kristen undervisning skall bedömas utifrån Bibeln. Bibelns människor skrev ned vad de såg, hörde och trodde. Så har Bibeln både en gudomlig och en mänsklig sida. Vi tror att Gud har inspirerat och lett hela processen av författande, utväljande av böcker osv.

Gud talar till oss i Bibeln. Läs Bibeln, när du vill lära känna Gud och hans vilja. I Nya testamentet berättar författarna om Jesu liv. Vilken är hans berättelse, vad sade han och hur levde han?

Tron föds genom Guds ord. Den helige Ande är den som genom Ordet föder tro.

Hur lönar det sig att läsa?

Det finns inte ett enda rätt sätt att läsa Bibeln. Det bästa är att hitta sitt eget sätt och sin egen tidpunkt för läsandet. Det lönar sig att läsa Bibeln på samma sätt som annan litteratur. Välj ett evangelium eller ett av Paulus brev och läs det i egen takt från början till slut.

Var öppen för Bibelns text och läs regelbundet. Be Gud öppna och förklara sitt ord för dig. Samma bibelställen kan öppna nya vidder i olika skeden av livet. Du kan också läsa och dela tankar och tilltal tillsammans med andra. Kom med i någon bibel- eller bönegrupp i församlingen där du kan fundera kring Bibeln och bekanta dig med den tillsammans med andra.