Månadens ord

Första tecknet

En av de svåraste sakerna med att ordna en fest är att veta hur mycket de inbjudna kommer att äta. För att vara på säkra sidan bakar jag oftast alltför mycket och
så får vi äta bakverk från frysen en lång tid efter festen.

Under bröllopet i Kana var problemet det motsatta. Vinet tog slut mitt i festen. Situationen var mycket gene
rande för värdfolket! Jesus, hans lärjungar och mamma Maria var gäster på bröllopet. Tydligen visste Maria att det var någonting speciellt med Jesus, eftersom hon bad
honom om hjälp.

Och Jesus grep in i situationen med besked. Han bad tjänstefolket fylla de tomma krukorna med vatten. När de sedan öste upp vattnet ur krukorna hade det för vandlats till det mest utsökta vin. Och det var inte frågan om något litet mirakel. Mängden vatten som förvandlades till vin var ca 682 liter eller ca 908 flaskor vin!

Det här var första tecknet ute bland folk på att det var någonting speciellt med Jesus. Så överraskande att Jesu valde att visa det på det här sättet! Men så är det med Jesus, han följer inte det mönster man kanske väntar sig av honom.
Han är inte en religiös figur som distansierar sig från vanligt folk utan en varm person som är väldigt intresserad av oss vanliga människor och våra liv.
Han är den typen av människor som drar till sig folk och som jag väntar på att få träffa.

Anne Silfverberg
församlingssekreterare
Karleby svenska
församling

Söndag 20.1

Johannes 2:1-11

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.