Månadens ord

Fullbordat

Jesu sista ord på korset var: "Det är fullbordat!"
Efter det överlämnar han sig i Guds händer och dör. Dessa ord är så annorlunda än hans ord: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"
Jesu sista ord ger oss en föraning om påskmorgonens ljublande glädje. Det är som om Jesus själv vet att nu finns inget hinder längre för att Gud skall uppväcka honom från döden.

Långfredag och påskdag hör samman. Ingen påskglädje utan långfredagens smärta. På påskmorgonen bekräftar Gud Jesu försoningsdöds betydelse genom att uppväcka vår Frälsare från döden.
Många går i gudstjänst under påsken, men man kanske väljer att gå på påskdagen hellre än på långfredag. Men det är som om att läsa sista sidorna i en roman.
Man får inte med det viktiga som hände innan. Hela dramat. Så kära vän, kanske du också skulle bekanta dig med hela historien?

Stilla veckan ger oss en unik möjlighet att begrunda det allra viktigaste i vår kristna tro och få svaret på frågan om korsets betydelse.
Jesus visste att han gjort allt då han brister ut i det triumferande ropet: "Det är fullbordat!" Detta fullbordade verk har enorm betydelse för oss. Visste du det?

 

 

Jan Nygård
kaplan
Karleby svenska

Stilla veckan

Johannes 19:30

 

Soldaterna tog Jesus med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden, och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överstepräster sade till Pilatus: ”Skriv inte: Judarnas konung, utan vad han själv har sagt: Jag är judarnas konung.” Pilatus svarade: ”Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.”
Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sade därför till varandra: ”Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som skall ha den.” Ty skriftordet skulle uppfyllas: De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.
Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: ”Jag är törstig.” Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.