Månadens ord

Öppna dig!

Ofta tar man sin hälsa för givet och tänker inte så mycket på den. Men när man mister någon förmåga märker man hur värdefull den varit. Med åldern kommer olika ålderstillägg, också av den sämre sorten. Rörelseförmågan kan bli sämre, man behöver längre armar för att läsa liten text.

Också den andliga förmågan att se, höra och känna kan avtrubbas med åren. Då är det inte så mycket relaterat till den fysiska åldern. Det är mera frågan om att man av olika orsaker distanserats från Jesus. Många andra saker har kommit i vägen och gjort att man har svårt att höra vilka ärenden Herren har till oss. Till en av de sju församlingarna i mindre Asien säger Jesus: Jag råder dig att av mig köpa ... salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.
Gällande fysiska åkommor hjälper det ibland med läsglasögon, ögonoperation eller hörapparater. Ibland sker fysiskt helande genom Guds ingripande.

För den andliga blindheten och hörselskadan behöver vi ett gudomligt ingripande.
Jesus vill bildligt talat stoppa fingrarna i våra öron, spotta och röra vid vår tunga och
se upp mot himlen, sucka och säga: Effata! som betyder: Öppna dig!

 

Peter Silfverberg
församlingspastor
Karleby svenska församling

Söndag 8.9

Markus 7:31-37
Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: ”Effata!” (det betyder: öppna dig!). Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sade: ”Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.”