Månadens ord

Lärjunge

Jesus talar till ”sina lärjungar” i söndagens evangelietext. Men vem var de här personerna? Vem är de i dag?

I Nya testamentet betyder ordet lärjunge inte endast de tolv apostlarna, Jesus närmaste vänner. I stället betyder det en mycket större skara, alla som följde honom.
I denna grupp ingick människor av olika slag: yngre och äldre, rika och fattiga, kvinnor och män, fiskare och skattindrivare, judar och senare också greker och övriga.

Finns denna grupp fortfarande? Javisst! Den urkristna kyrkan, som bestod av lärjungarna, har sin kontinuitet i nutidens världsomfattande kyrka och dess lokala gemenskaper, församlingar.
Vi brukar använda andra ord än tidigare: i stället för en lärjunge talar vi om en församlingsbo – eller en kristen.

Liksom under Nya testamentets tid är dagens lärjungar – församlingsborna – en mångsidig grupp. De är unga och gamla, rika och fattiga, kvinnor och män, fiskare och tjänstemän, jordbrukare och lärare, arbetslösa och hemmaföräldrar, präster och kantorer, busschaufförer och forskare, finländare och utlänningar.
Gud har gett oss olika gåvor, som vi kan använda till hans ära och varandras bästa.

 

Martti Laitinen
kantor
Karleby svenska
församling

Söndag 18.11

Matteus 24:36-44

Jesus sade till sina lärjungar:
”Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.”