Månadens ord

Ord

Har du någongång varit riktigt nedstämd, men då fått tala med någon verkligt god och vis person som genom sina ord hjälpt dig att få nytt hopp? De flesta av oss har tyvärr också varit med om motsatsen; att någons tanklösa och kärlekslösa ord på ett ögonblick gjort oss förtvivlade.

Ord har förvånansvärt stor makt.Ord är också väldigt avslöjande. De avslöjar hur det ser ut i våra hjärtan. "En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont", står det i texten.

Enligt Bibeln är tungan omöjlig att tämja. Det finns ingen som aldrig skulle göra något misstag i sitt tal. Men låter vi Jesus förändra våra hjärtan kommer det att börja märkas på våra ord och vi får kanske allt oftare uppleva att våra ord blir till hjälp för andra."Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig."

 

 

Anne Silfverberg
församlingssekreterare
Karleby svenska
församling

Söndag 3.9

Matteus 12:33-37

 

Jesus säger:
”Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet. Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av. En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.”