Månadens ord

Fader

Jag har blivit kallad för flera olika saker i mitt liv, men få av dem har jag varit så stolt och
glad över som ordet far. Hur i all världen kan tre bokstäver uttrycka något så vackert? Med skönheten följer ett enormt ansvar. Är jag värd ordet i fråga, trots alla mina brister och fel?

Ofullkomlighet är en del av det mänskliga livet, både gällande föräldraskap och allt annat. Men den får inte sista ordet. Det finns en pappa som når upp till alla möjliga krav och förväntningar – och överstiger dem.
Om honom säger Jesus: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.

 


Martti Laitinen
kantor
Karleby svenska
församling

Söndag 26.5

Johannes 16:23-33
Jesus sade till sina lärjungar:
”Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.
Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.” Lärjungarna sade: ”Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.” Jesus svarade: ”Nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.”