Månadens ord

Bördor

Vi bär alla på en ryggsäck här i livet. I den samlar vi både sådant som är lätt och glädjande att bära, men också sådant som tynger och är tungt och svårt. Ingen av oss har bara positivt och glatt i sin ryggsäck.
Ibland kanske vi tittar oss omkring och tycker att någon annan bara får det som är lätt och trevligt. Endel familjer och släkter verkar nästan samla på det tunga och svåra.

Jesus säger: "Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila." Jesus inbjuder oss att komma, sådana som vi är, utan att städa i vår ryggsäck. Han åtar sig att ta bördorna från våra axlar. Han bjuder oss syndernas förlåtelse, gratis och för intet. Så är ryggsäcken lite lättare att bära.
Bibeln säger till och med att Herrens nåd är ny varje morgon. Nåden räcker till varje dag och varje stund och genom nåden tränger friden in i våra liv.
Oberoende av hurdana dina bördor är så får du komma till Jesus med dem. I bönen får du lämna dem till Honom och Han tar hand om dem. Så kan dina steg få bli lite lättare, din väg lite mera lättvandrad.

Per Stenberg
kyrkoherde
Karleby svenska församling

Söndag 12.8

Matteus 23:1-12

Jesus talade till folket och sina lärjungar och sade: ”De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”