Månadens ord

Färdiga

De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes.

En både glad och tragisk mening ur söndagens text, liknelsen om de tio som gick ut för att möta brudgummen. Inte alla hann med på festen.

Bibeln liknar himlen vid ett bröllop. Brudgummen, Jesus, har gjort allt färdigt för festen. Inbjudan är utsänd – till alla! Festkläder och gåva är för länge sedan köpta.
Priset var skyhögt, det kostade honom hans eget liv. Men av kärlek till bruden tvekade han inte att betala.
Det enda som är oklart är tidpunkten för festen, men den ska börja när brudgummen kommer. I inbjudans slutord ger han en antydan om när det ska bli: – Jag kommer snart.

Vad kan vi då göra för att bli och hållas färdiga?

Svaret är att bara Jesus kan göra oss färdiga på rätt sätt. Rätt-färdiga.
På oss ankommer bara att tacka ja till inbjudan, låta oss iklädas förlåtelsens bländvita festdräkt och ta emot den dyrbara gåvan – evigt liv.
Då väntar vi frimodigt på den stund han kommer – och porten öppnas.

Åsa Tylli
barnledare
Karleby svenska
församling

Söndag 17.11

Matteus 25:1-13
Jesus sade:
”Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ De kloka svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.’ Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’ Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.”