Månadens ord

I öknen

Under vårt liv kommer perioder, när vi upplever Guds kallelse på ett speciellt sätt. Tider, när Gud kallar oss att göra förändringar i våra liv, och komma in på nya banor. Jag tror att vi alla har erfarenhet av att hitta på ursäkter för att inte just då göra slag i saken och vända oss till Herren. Det är lätt hänt att vårt vardagsslit, det ekorrhjul som vi springer i, skymmer sikten för de eviga frågorna. Dessutom är vi människor funtade så, att vi gärna gömmer oss bakom vardagslunken för att inte behöva ta ställning.

I en liknelse berättar Jesus
om en man som kallade folk till sin fest. När de inbjudna kom med ursäkter, gick kallelsen till andra.

Jesus ger oss
en allvarlig uppmaning att ta vara på hans kallelse. Till all lycka har Gud också ett långt tålamod och kallar oss på nytt och på nytt. Det är nämligen en längtan i Guds hjärta efter gemenskap med oss. Han kallar oss men tvingar sig inte på. Han är den ultimata gentlemannen.

Gud vill ha kontakt med just dig! 

Per Stenberg
kyrkoherde
Karleby svenska församling

Söndag 30.6

Lukas 14:16-24
Jesus sade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’ Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.’”