Månadens ord

Uppstånden

Kvinnorna som kom till graven för att sköta de sedvanliga sysslorna vid en begravning fick vara med om flera överraskningar. På vägen var de oroliga över hur de skulle kunna rulla bort den stora runda stenen som täckte ingången till graven. Det är den första överraskningen – stenen är bortrullad, det är bara att stiga på.

Den andra överraskningen är att kroppen saknas. Dagen före hade den legat där, färdigsvept och fin, nu finns den ingenstans. Där finns bara linnebindlarna som han varit svept i. Ingen kropp syns, så långt ögat kan nå. De vet inte vad de skall tro. Har någon flyttat kroppen? Är den stulen? Har någon behövt kroppen?

Följande överraskning är två män i skinande vita kläder. Männen får kvinnorna att sänka blicken mot marken i rädsla. Det är nu den största överraskningen sker. "Varför söker ni den levande bland de döda. Han är inte här, han har uppstått", är änglarnas budskap till kvinnorna. Kvinnorna blir uppmanande att komma ihåg vad Jesus hade sagt – att han skulle utlämnas till att bli dödad, men uppstå på den tredje dagen.

Följande överraskning möter kvinnorna när de berättar för de elva lärjungarna vad de har varit med om. Sakta men säkert blir även lärjungarna övertygade.

Jesus lever!

Också idag ekar hälsningen runt hela vår värld genom hela kristenheten. Kristus är uppstånden – han är sannerligen uppstånden.

 

Per Stenberg
Kyrkoherde
Karleby svenska
församling

Söndag 21.4

Lukas 24:1-12

Dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: ”Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.” Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.