Den gode herden

Den gode Heden

Vi har idag en ovanlig text att ta till oss: Jesu själavård och upprättelse av aposteln Petrus i hans tjänst som apostel och herde.

Jesus visar sig vara en god herde för Petrus. Det fanns nämligen en frestelse hos Petrus, som ju förnekat sin Herre, att återvända till fiskandet och det gamla livet. Händelsen som vi idag får del av hände ju strax efter det att Petrus varit och fiskat, och de möter honom vid stranden.

Allt är ju arrangerat så att man ser likheten med Petrus kallelse till människofiskare. Då var han ju också ute och fiskade och hade inget fått, precis som nu. Båda gångerna får de fisk i överflöd efter att de lytt Jesus. Men där finns också en skillnad. Första gången gick näten sönder, inte nu den andra gången. Den andra gången nämns även hur mycket fisk de fick, 153 st.

Relation istället för herre-tjänaravtal

”Älskar du mig?”
Jesus frågar inte: ”Vill du tjäna mig?” Han är inte ute enbart för att vinna Petrus tillbaka som sin tjänare. Redan i sitt avskedstal hade Jesus velat kalla dem för sina vänner: ”Jag kallar er inte längre tjänare, Vänner kallar jag er.”

Jesus är ute efter en återupprättad relation, en som bygger på kärlek och vänskap, inte på herre-tjänaravtal. En Jesu tjänare och apostel skall i första hand inte vara en tjänare, utan en som har en relation med Jesus -och genom Jesus en relation med Fadern. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”, hade Jesus också sagt.

Så är det även i andra sammanhang. Sårar vi varann, behöver en hel del ske för att relationen skall bli såsom förr. En hel del av förlåtelse, försoning och helande av sårade känslor och inre sår är nödvändig.

Jesus frågar: "Älskar du mig mer än dessa gör?"
Detta svarar mot det som Petrus sagt: ”Även om alla andra överger dig, skall jag inte göra det." (Mark 14:29) Nu får Petrus bokstavligt äta upp detta. Men Jesus är alltså inte ute efter att vrida om i hans sår och göra ont värre, utan för att upprätta en bruten relation. För det är så lätt att vända till det gamla, och tänka att man inte längre duger. Petrus tid som apostel var slut, tänkte han kanske. Och vad kan man då göra? Om man misslyckats att vara kristen, brutit sina löften att helt tjäna Gud? Inget återstår än att dra sig tillbaka?

Vad var det som gjorde att Petrus behövde denna fråga? Det var hans synd.

Kanske du också tänker att Jesus inte vill ha med dig att göra längre, eftersom du är en sån dålig kristen.

Han vederkvicker min själ

Låt oss idag på den gode Herdens söndag tänka på vad som sägs i Psalm 23: "Han vederkvicker min själ." Hans syfte är vederkvicka,det betyder totalt nyskapa, förnya oss. Varje gång Petrus svarar: "Du vet att jag har dig kär", så sker ett nyskapande i hans själ och inre, ett helande.

Församlingen i Efesus fick höra: ”Men det har jag emot dig, att du har övergivit din första kärlek.” (Upp 3:4). Jesus var Petrus första kärlek. Han hade sagt till Jesus: ”Herre, till vem skulle vi gå, du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige." Nu kommer Guds helige till honom och tar honom tillbaka till en ny början, en ny start på deras första kärlek.

Tre gånger

Tre gånger. Tre förnekelser. Men vad skiljer dessa från varann? När Petrus lovade att aldrig förneka, insåg han inte sin svaghet. Att höra Jesu ord på skärtorsdagen kändes för Petrus chockerande: "Jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet, och när du en gång omvänt dig, så styrk dina bröder." Var inte han omvänd säg? Skulle han bli förnekare och bli sållad?

Oförstånd och högmod. Han tänkte för stort om sig själv, sin överlåtelse. Han insåg inte hur stark djävulen var.

Inser vi hur farlig synden är? Hur lätt det är att komma bort från Jesus, om inte Jesus skulle be för oss, vara en god herde, som letar reda på oss.
När Petrus svarar, tar han inga stora ord i sin mun. Jesus frågar: "Älskar du mig?" Petrus svarar undvikande. Han använder ordet fileo som ungefär betyder: 'du vet att jag vill vara din vän', eller' har dig kär'. En större ödmjukhet.

Första gången kommer det försiktigt, med eftertanke över hans läppar.
Andra gången: Ja, du vet Herre att vill vara din vän. Kanske ser han ner på sina fötter vid första svaret. Kanske vågar han se upp i Jesu ansikte vid det andra.

Vid det tredje är han bedrövad. Men det är en hälsosam bedrövelse. Den helar från skammen och från skulden. Och Jesus hade inte nu använt ordet älska, utan samma ord som Petrus använt i sina svar, nämligen fileo. ”Vill du vara min vän?" Det var ju den djupa vänskapen som skulle känneteckna förhållandet mellan Jesus och hans lärjungar, inte det att de var hans tjänare.

Och efter varje fråga av Jesus så finns där upprättelsen. ”För mina lamm på bete.” Var en herde för mina får. För mina får på bete.

Jesus upprättar, helar honom i djupet av hans själ, han helar det trasiga, det som gick sönder i Petrus. Förlåtelse och helande. Den gode herden.

Och Petrus återinsätts i apostlatjänsten, eller som han kallar sig i äldstefunktionen (1 Petr 5), dvs i ämbetet - i biskopsämbetet.
Petrus skulle ha omsorg om de minsta, dvs lammen. Han skulle beskydda fåren, och vara en god herde. Skydda dem mot villoläror och ge god andlig föda till de troende.

Petrus hade även sagt: ”Om jag än måste dö med dig skall jag aldrig förneka dig.” Nu återkommer även detta. Jesus säger att han skall få dö och genom sin död förhärliga Jesus. Han fick också höra orden om att när han var yngre gick han dit han ville, men när han blir äldre skall någon föra honom dit han inte vill.

En kristen har också en vilja till att gå egna självvalda vägar. Men som Jesu vän får vi lära oss att lägga vår egen vilja under Guds vilja. Guds vilja är bättre än det vi själva tänker ut, även när det innebär lidande och möda. För Petrus slutade det med martyrdöd, på ett kors. Men enligt traditionen korsfästes han med huvudet neråt. Han ansåg sig inte värdig att dö på samma sätt som sin Herre. Vilken förändring. Förnekare, frimodig bekännare.

Till dig som lyssnar idag frågar Jesus: "Älskar du mig?"

 

 

Jan Nygård predikade
andra söndagen efter påsk 
den 8 april 2011
i Karleby sockenkyrka och i Gamlakarleby stadskyrka

Text: 
Joh 21:15-14 

Vill du skicka respons till predikanten? Adressen är jan.nygard (at) evl.fi