Hosianna!

Hosianna!

På Jesu tid – i mars/april – tidpunkten varierade lite p.g.a. den judiska kalendern – söker sig 2–2,5 miljoner människor sig till Jerusalem. Jerusalem ligger mitt emellan ett flertal kullar – den ligger lite som en sopptalrik – där på de närliggande höjderna slår en massa människor läger över helgen eftersom de inte ryms in i staden.
Dethär året hade de en enda stor fråga: Kommer Jesus att komma till påskhögtiden?
Här kommer Jesus över Oljeberget och Betania mot Jerusalem.

En cowboy sade: Jesus måste ha haft otroliga händer. Jesus sätter sig på en åsna som ingen har ridit på tidigare, för åsnan genom en skrikande folksamling på flera tusentals människor – någåt som tar åratal att träna polishästar i.

Vad var det egentligen som hände på palmsöndagen?
För folksamlingen var det en dag för en stor seger – för Jesus var det ett nederlag!

Ur folksamlingens synvinkel

Folket hade väntat 1000 år på att Davids tron skulle bli besatt igen. Fäder hade gett vidare längtan till sina söner som hade gett den vidare.
- inte sedan David hade Israel blomstrat på samma sätt
- snart efter Davids död blir det inbördeskrig – p.g.a. Sauls kungadöme
- efter det en räcka av bra och dåliga kungar
- sen blir det invasion på invasionsstyrkor Syrien, Babylonien, Syrien, Egypten, grekerna, sen slutligen romarna
- Nu var landet delat, en liten bit i norr hörde till kung Filip, huvudstaden var Cesarea Filippi, Galileen hörde till Herodes, en del i mitten hörde till samariterna, Jerusalem med omnejd leddes av Pontius Pilatus, så landet var sönderdelat. Folket längtar efter att ha hela landet enat.
- Under 1000 år hade man hållit liv i hoppet om ett eget land och en kung som David.

I folkets ögon var händelsen en stor nationalistisk fest! Man var trött på att vara under förtryck av invasionsstyrkor. I folkets ögon hade de funnit rätt person att bli kung.
Tänk dig vilken kung de hade hittat:
- en som var vän med alla
- en som kunde göra mirakel
- en som gärna rörde sig bland folket och delade livet med dem
- en som tyckte om och lyfte fram barnen
- en som sätter skenheliga ledare på pottan
- en som till och med kunde uppväcka döda
Det är inte överraskande att de är ivriga.
De ropade Hosianna – en bön om Guds ingripande, ”Rädda oss nu” – den är ett uttryck för deras iver – låt det ske NU.
Davids Son – sätter in honom i ett sammanhang – en kung som David
Välsignad är han som kommer i Herrens namn är ett citat från Psaltaren där man tackar för befrielsen från egyptierna.

Två gånger tidigare har de gjort som med Jesus: de tog av sig sina mantlar och lade dem på vägen framför Jesus:
– Detsamma gjorde de med kung Jehu som kom för att befria folket från en förtryckande kung.
– I Apokryferna berättas om en gång när bröderna Mackabeus lyckades ta tillbaka tronen från grekerna och när bröderna Mackabe kom till Jerusalem tog man blad från palmerna och välkomnade dem med palmblad.

Men Jesus gråter över Jerusalem. Folket tror det är glädjetårar, men det är de inte. Han ser att på bara några dagar ska Hosiannaropet ändras till korsfäst. Jesu hjärta värker över det folk som han älskar. Han ser in i framtiden och Jerusalems fall när Romarna krossar Jerusalem år 70. De tar livet av över en miljon Israeler. Så Jesus gråter över Jerusalem.
Folket hade inte sett vilket djur han red på – Jesus kommer på en åsna – Det är i Sakarjas bok som det förutspås att kungen ska komma ridande på en åsna: "Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl."

'Jerusalem' betyder 'fridens stad' och Jesus kommer för att bringa Guds frid till hela världen från den staden.
När Jesus kommer in i Jerusalem genom den gyllene porten tar han till vänster – till folkets förvåning. Han vänder inte till höger till den romerska garnisionen utan till templet på vänster sida.

På bara några dagar ändrar ropet från Hosianna till Korsfäst, korsfäst. Jesus motsvarar inte folkets förväntan.

Vad betyder dethär i praktiken?

Politiskt: Den nationalistiska andan är något som går igen i dag också. Det går inte bra när man fokuserar blint bara på det egna landet. Den som griper till svärd skall förgås genom svärd. Våld föder våld. Nationalismen föder inte frid.

På ett personligt plan: Det är lätt att bjuda in Jesus som en problemlösare. Men Jesus kommer inte bara för att rätta till problem utan han kommer för att försona vår synd och ta hand om syndens problem. Och ge Guds frid till oss.

Per Stenberg

Kyrkoherde Per Stenberg predikade i Gamlakarleby stadskyrka på första advent 2018.

Evangelietexten var Matteus 21:1-9:

När Jesus och lärjungarna närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något, skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”