Löftena går i uppfyllelse

Löftena går i uppfyllelse

Då Gud har låtit viktiga saker ske, arrangerar han händelserna så att de verkligen är intressanta. Både för ung och gammal.
Julen, tillsammans med påsken är våra stora högtider. Till julen påminns vi om hur det gick till när Gud lät sin Son födas och bli sann människa av  jungfru Maria. Och alla detaljer är så intressanta  att  vi kristna har  fått mycket stoff till vårt julfirande.
Betlehemsstjärnan finns där och pryder idag både julgran, lyser i fönster och i granen utanför Närvilä bönehus.
Julkrubban med barnet, Maria, Josef och alla djuren är ämnet för jultablåer i dagklubbar, skoljulfester samt är så intressanta så de även blir stulna utanför kyrkor. 
Änglarnas lovsång inspirerar år efter år till julkonserter och har under århundradena inspirerat till många  klassiska julsånger, som vi bara måste få höra, såsom ”Stilla Natt” och ”O helga natt”.

Ändå kan vi inte till fullo förstå julen, om vi inte länkar den samman med påskens händelse, dvs slutet av Jesu jordiska liv. För då uppfylls ängelns budskap till herdarna: ”Idag har en Frälsare blivit född åt er.” Det är genom sitt lidande, sin död, som han som låg i krubban blir frälsaren. Och slutet av hans liv är minst lika intressant och fängslar som hans födelse är.
Ändå är det många som vill fira en trosneutral jul, många har säkert också gjort det länge. Men kraven har blivit mer högljudda för varje år.
Men låt oss strunta i världens krav  och fira jul, sjunga de kristna julsångerna, fastän världen  vredgas. Må den vredgas, Jesu födelse tänker vi aldrig sluta fira, inte heller påsk. För vi har orsak till det, också du som funderar på om det är värt att fira jul. Jag ska ge dig några skäl.

Först: Jesu födelse är historia. Vi rör oss inte i myternas värld.
Låt oss ta fasta på några saker: Lukas var en duktig historiker om vi sätter in honom i sin samtid. Han anger noga några saker som hjälper oss att sätta in det som hände i historiskt sammanhang:
- Vid den tiden då kejsar Augustus regerade, dvs någon gång mellan 30 f.Kr-14 e.Kr. 
- När Kvirinius var landshövding i Syrien, dvs 12.f.Kr-16.Kr.
- Vid den första skattskrivningen. Man vet att flere skattskrivningar gjordes, både över större områden och flere lokala.
Allt det här styrker att vi har med sann historia att göra.
- Då färdades var och en till sin stad, dvs till den plats varifrån släkten härstammade. Både Josef och Maria var av Davids släkt, därför gällde Betlehem för dem. Allt detta är mycket realistiskt nedtecknat och stöder trovärdigheten. Josef och Maria  visste att deras barn var Frälsaren. Och Messias skulle ju födas i Betlehem. Så skatteskrivningen gav dem orsak att söka sig till Betlehem.

Den andra orsaken är  profetiornas uppfyllelse i Jesus.
- Jungfrufödelsen är förutsagd av Jesaja i Jes 7:14: ”Jungfrun skall bli havande och föda en son."
- Betlehem som Messias födelseort är förutsagd av profeten Mika. Jesaja säger att Messias skulle komma av Davids rotskott, dvs av den berömde kung Davids släkt, som dessutom också de kom från Betlehem. Och  Jesus var av Davids rotskott både genom Maria och även via Josef. David hade fått löftet om att en av hans avkomlingar ska bli en annorlunda kung. De flesta av profetiorna är knutna till slutdelen av Jesu liv. Där sker många profetiska uppfyllelser, men de kan vi inte gå in på idag.

Den tredje orsaken är ängelns ord till herdarna. Idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad. En hurudan kung behöver vi människor? Judarna väntade i de flesta fall på en politisk kung. De gjorde det samma misstag som vi gör idag.
Vi människor vill ha politisk stabilitet, jordisk frid och framför allt välfärd. Vi vill ha tryggade utkomster, så vi kan leva våra normala liv, sköta våra hus och villor, göra våra utlandsresor, ha arbete, vara friska. Ungefär så tänkte man i Judaland. En som kan garantera oss välfärd och fred. Men Gud har annat i tankarna för oss. En Frälsare.
Frälsning kommer från frihalsa. Förr i världen försågs förbrytare med en ring av järn runt halsen. De var fångade. Men någon kunde köpa dem fria, frihalsa dem, dvs frälsa dem från det straff de var förtjänta av.

Vi människor bär på synd. Vi är ogudaktiga. Vi bryter omedvetet och medvetet mot Guds tio bud. Vi är även stolta över det i vår tid. Genom alla dessa överträdelser är vi skyldiga till evigt straff. Alla våra missgärningar vittnar emot oss, de ger oss dåligt samvete. Vi blir inte frihalsade genom att säga att Gud  inte finns, att Gud inte dömer.
Domens dag kom inte ännu, Mayakalendern hade fel. Men den kommer den dag som Gud bestämt. Då behöver vi en Frälsare, och vi behöver det idag. Jesus är den Frälsaren. Det var hans livsuppgift. Därför gick han till Golgata.
Och genom Jesus har alla folk och länder som blivit kristna fått många andra välsignelser. Det är dessa som vi vill hålla kvar, ta till oss i vår tid. Men inte Jesus själv. Det är som att såga av den gren vi sitter på.
Låt oss ge ära i höjden åt Gud, då får vi den frid som räcker både över julen, men alla årets 365 dagar och den räcker även till att möta vårt livs sista dag och domens dag.

Bön
Gud, du är all glädjes källa. Du förkunnade för världen en stor glädje, en glädje för ditt eget folk och för all världens folk. Herre, Jesus Kristus, tack för att du blev människa av kött och blod. Låt den sanna glädjen driva bort världens fåfängliga sökande efter mening i grumliga källor. Jesus, du som delat våra mänskliga villkor, hjälp oss i våra frestelser och prövningar. Låt budskapet, som änglarna förkunnade, spridas över hela vår värld och ge människor det sanna ljuset och ett fast hopp om evigt liv och salighet i tron på världens frälsare. Amen.

 

Jan Nygård predikade i julbönen på julafton 2012 både i Karleby sockenkyrka och Gamlakarleby stadskyrka.

Text: Lukas 2:14

Vill du skicka respons till predikanten?
Adressen är jan.nygard (at) evl.fi