Vad tror vi på?

Vad tror vi på?

Den kristna tron handlar om att tro coh lita på Gud och bygga sitt liv på honom. Gud berättar om sig själv i Bibeln. Han verkar i skapelsen och i historien och han möter dig och mig personligen.

Å andra sidan är Gud också fördold för oss och vi kan inte förstå eller helt förklara honom. Vi talar om Gud som Fader, Son och helig Ande.

  • Tro på Gud som Fadern betyder att Gud har skapat allt, det som syns och det osynliga.
  • Gud uppenbarar och visar oss sin kärlek genom sin Son, Jesus Kristus. I Jesus föddes han som människa och räddade människan och hela skapelsen från det ondas välde.
  • Den helige Ande för Guds godhet och Kristi kärlek till oss. Han kallar oss och skapar tro i oss och ger oss det nya livet.

Hoppet om evigt liv

Jesus har lovat, att den som tror på honom lever om han än dör. För den som tror på Jesus är döden en port till det eviga livet. Vi kan tryggt lämna oss i vår himmelska Faders händer, för Kristus har övervunnit döden.

När vi lever med Jesus börjar det eviga livet redan här i tiden. Här på jorden förstår vi inte evigheten fullt ut. En dag skall vi få se Gud ansikte mot ansikte. Hos honom väntar ett liv utan lidande och smärta.

Trosbekännelsen

Tron på Fadern, Sonen och den helige Ande har tidigt i kristenhetens historia utkristalliserats i trosbekännelsen. Där sammanflätas vår bekännelse med och tacksamheten över den räddning eller frälsning som Gud har gett oss i Jesus Kristus. Trosbekännelsen talar om vem Gud är, vad han hag gjort för oss och vad han ger oss.

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den helige Ande,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.