Vad är bönen?

Bönen - hjärtats samtal med Gud

Utgående ifrån Skriften är det tre saker som bör nämnas angående bönen:

1. Det är gott att tacka Herren. Vi skall be under tacksägelse, gärna detaljerat och konkret: Vad Gud gjort för oss i Kristus o.s.v. Vi får också tacka för bönen, det att vi får be till Gud. Det att man ber är att man lyder Guds vilja. Det är en förmån som man får tacka för. Vidare skall man be i Jesu namn och att bönens Ande skall vara verksam i bönen.

2. I bönen skall man presentera konkreta böneämnen som man ber för. Det kan t.ex. vara fråga om sjukdom, svårigheter eller relationsproblem.

3. Bönen skall avslutas med en lovprisning därför att all bön skall vara till Guds ära. I Getsemane bad Jesus: "Ske icke min vilja, utan din!"

Då man ber är skrivna böner till stor hjälp.
Den skrivna bönen bör noteras mera än vad vi ofta gör. Vi löper nämligen hela tiden risken att börja beundra våra egna böner, våra egna ordval, och det leder bönen i fel riktning. Det skall inte vara fråga om bön i egen kraft, d.v.s. i köttet, utan i Anden. Det är skäl att minnas att Bibelns ord alltid är gångbara i bönen. Bönen blir inte hörd därför att den beds på ett speciellt sätt.

Det är inte bönens längd eller utformning som gör den till en rätt bön utan att den utgår från ett uppriktigt hjärta. Från ett hjärta som inte bär på hat, oförsonlighet eller ovilja till förlikning, från ett hjärta utan skrymteri och i ett fast förlitande på Frälsaren Jesus Kristus. Det är också viktigt att man ber i enlighet med Guds vilja. Lycka till!

 

 

 

Det är inte bönens längd eller utformning som gör den till en rätt bön utan att den utgår från ett uppriktigt hjärta.