Vem är Jesus och den helige Ande?

Vem är Jesus?

Gud blev människa genom att sända sin enfödde Son, Jesus Kristus, till världen. Jesus är en historisk person, hemma från staden Nasaret. Han föddes och dog, var glad och grät precis som vem som helst av oss. Jesus var en vän speciellt för dem som andra såg ned på och ringaktade. Så visar han oss att Guds kärlek gäller alla. Genom sitt liv visade Jesus vad det innebär att leva enligt Guds vilja.

Gud ger uttryck för sin kärlek och godhet genom sin Son, Jesus Kristus. Jesus är den lidande Messias som Gamla testamentets människor väntade på. Kristus kom in i världen för vår skull. Han är vår Herre och Frälsare. Jesus ställde sig istället för oss under Guds vrede och tog oskyldig på sig straffet som vi för våra synder skulle ha förtjänat. På det sättet försonade Kristus hela mänsklighetens synd. Genom sin korsdöd lät han sitt blod flöda som ett offer för alla och friköpte oss.

I enlighet med Bibelns förutsägelse uppstod Kristus ifrån det döda. Kristi uppståndelse är en seger över döden. Djävulens makt är bruten och döden har inte mera det sista ordet. Dödens besegrare befriar oss också från ondskan. Genom tron väntar oss uppståndelse och evigt liv.

På grund av Kristi försoning ger Gud förlåtelse för alla synder till var och en som  ber honom om det. Gud ser inte på vår ondska utan älskar oss som sina barn.

Kristus har stigit upp till himlen och regerar på sin alsmäkige Faders högra sida. Vi kan inte mera se Jesus på samma sätt som hans samtida, men enligt sitt löfte är han mitt ibland oss. Kristus ber för oss. Han känner vår smärta och vårt lidande, för han har levt som människa.

Vid tidens slut kommer Kristus tillbaka. Alla blir tvungna att böja sig under hans makt och rättvisa dom. Det är bara Kristi nåd som kan rädda oss från evig förtappelse. Som kristna får vi trygga se mot framtiden och den dag då Kristi himmelrike blir synligt.

 

Vem är den helige Ande?

Före sin död lovade Jesus sända den helige Ande som försvarare och lärare, som hjälpare för de sina. Efter uppståndelsen och himmelsfärden, på pingsten, utgöt Gud sin Ande över lärjungar och fyllde dem med sin nåd och sina gåvor.

Den helige Ande för Guds godhet och Kristi kärlek mitt ibland oss. Utan den livgivande Anden kan vi inte tro eller närma oss Krustus utan flyr Gud och vänder oss bort ifrån honom. Den helige Ande kallar oss och föder tro och nytt liv i oss. Han ger oss Kristus och alla hans gåvor och bevarar oss i en rätt tro.

Den helige Ande är enligt sitt namn den som helgar, som gör syndiga människor heliga. Han öppnar våra hjärtan så att de kan ta emot Guds ord, lära känna Kristus och lita på Guds löften. Den helige Ande gör människan delaktig av Guds nådegåvor och hjälper människan att älska Gud och sin nästa.