Till nyhetslistan

Sockenkyrkans fasadrenovering har startat

13.4.2022 14.09

Sockenkyrkans fasadrenovering inleddes den första april och beräknas vara klar innan utgången av oktober 2022.

 

Kaarlelan kirkon julkisivuremontti.Fasadrenoveringen av Karleby sockenkyrka är i full gång. Huvudentreprenör är karlebyföretaget Rakennusliike A. Salonen Oy.

I slutet av april kommer klocktornet att omges av byggnadsställningar och täckas av plast som skydd för väder och vind.
En trygg entré ordnas till både huvudingången och sidodörrarna, så att kyrkan kan användas under hela renoveringen.

På grund av fasadarbetet kan kan inga jordfästningar eller vigslar ske på vardagarna, men under veckosluten är det möjligt. Arbetet uförs vardagar klockan 7 - 18. Om kyrkan är ledig kan arbetet, med lov från samfälligheten, fortskrida också under andra tider. 
- De par som reserverat vigsel har erbjudits möjligheten att flytta vigseln till en annan kyrka ifall man tycker att renoveringen stör feststämningen, berättar Karleby kyrkliga samfällighets fastighetschef  Veli-Matti Raappana.

Klocktornet är färdigt till den 31.8.2022, och då är byggnadsställningarna och plasten borta. Fasadrenoveringen i sin helhet är färdig till den 31.10.2022.

Bild: Veli-Matti Raappana