Till nyhetslistan

Var med och forma din kyrka!

Kandidatnomineringen i församlingsvalet har inletts.

Ruta med texten Sårbar, dyrbar, valbar

Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i alla åldrar, kvinnor och män, människor som tänker på olika sätt. Du behövs också. Ställ upp precis sådan som du är. 
Du behöver inte vänta på att någon ber dig ställa upp, utan du kan själv vara aktiv.  
Om du är intresserad av att ställa upp, fråga efter din församlings kandidatlistor och kontaktpersoner på pastorskansliet eller av en nuvarande förtroendevald.

Kandidatlistorna sammanställs av valmansföreningar. Bakom dem finns ofta en väckelserörelse eller ett parti, eller någon annan gemensam nämnare. Kandidatlistan kan till exempel bestå av kandidater som kommer från samma område eller som förenas av vissa värderingar eller ett visst tema. Ta reda på valmansföreningens teman och målsättningar och försäkra dig om att du kan ställa dig bakom dem.
Om du inte hittar en lämplig valmansförening kan du också grunda en egen.
På församlingens hemsida finns en länk till församlingsvalssidan. Där hittas mera information om hur man kandiderar.
 
Valmansföreningarna erbjuds också möjligheten att presentera sig redan under kandidatnomineringen, så att personer som är intresserade av att påverka i församlingen kan komma i kontakt med dem som sammanställer valmansföreningarnas kandidatlistor.
Om du grundar en valmansförening kan du kontakta samfällighetens informationsenhet på info.kokkola@evl.fi för att få valmansföreningens kontaktuppgifter  och  värdegrund publicerade på hemsidan, samt få flera likasinnade kandidater på din lista.

17.6.2022 09.21