Till nyhetslistan

4.jpg

Kyrkan öppnas för konst

29.6.2022 11.06

Mattias Löfqvists utställning Tistlar och sådden ställs ut i Yxpila kyrka.

För första gången kommer Yxpila kyrka att fungera som utställningssal när Mattias Löfqvists konstutställning Tistlarna och sådden öppnas den 15.7 i samband med Yxpila kulturvecka. Då finns också konstnären själv på plats.

Konstutställningen skulle hållas redan hösten 2020, men på grund av coronasituationen kunde utställningen inte genomföras och utställningen sköts upp.

- När jag började arbeta med målningarna tänkte jag mycket på liknelsen om såningsmannen i Markusevangeliets 4. kapitel. När Jesus förklarar sin metafor beskriver han tistlarna som ”världsliga bekymmer”, ”bedräglig rikedom”, ”begär efter allt annat”. Det är en bra beskrivning på ”bruset” vi omges och omger oss med. Så jag tänkte göra ett arbete som handlar om tistlarna och sådden, ordet och bruset, berättar Löfqvist om sitt verk.

Från början var det tänkt att utställningen, enligt konstnärens önskemål, skulle hållas i Församlingscentrets garage i Karleby. På grund av säkerhetrisk kunde detta inte genomföras.

- Jag arbetade med projektet i två år och helheten växte fram över mina väggar i ateljén. Jag tänkte på kyrkorummet och höjden i rummet. Det liksom sträcker sig upp mot himlen och ljuset genom de stora fönstren i kyrkan som ofta har samma funktion som kyrkorummets höjd; att föra tanken till något bortom den här världen, det himmelska, berättar Löfqvist.

- Så jag tänkte på parkeringsgaraget med en takhöjd som knappt tillåter att man står rak i det. Dessutom pekar ”höjden” neråt.  Inga fönster som släpper in ett gudomligt ljus. Istället lysrör i taket. Det var på många sätt en antites till kyrkorummet. Där behövdes en altartavla. Jag ville med andra ord också förhålla mig till själva rummet och låta rummet vara en del helheten. Låta målningarna föra en dialog med rummet.

- Det fanns hela tiden en tanke om att det här egentligen var en altarmålning. Kanske bara en altartavla för mig själv, men ändå. Jag hade varit troende bara ett par år i det skedet, och det var första gången tron hittade in i min konst, förklarar Löfqvist.

Målningarna är gjorda med oljefärg på figursågade träskivor. Hela verket består av ett 80-tal målningar som tillsammans bildar en helhet. Beroende på utställningsutrymmet kan verket sättas ihop på olika sätt och anpassas i storlek och form och modifieras efter utrymmet.
– Alla verk kommer inte till Yxpila kyrka, men jag väljer delar som passar utrymmet, förklarar Löfqvist.
 
Yxpila kyrka har aldrig tidigare använts som arena för konst. Idén att använda kyrkan föddes när Karleby kyrkliga samfällighets bildkonstgrupp sökte en lämplig plats för utställningen.
Karleby finska församlings församlingsråd fick förfrågan huruvida det var möjligt att hålla en utställning i Yxpila kyrka.

- Vi diskuterade frågan i församlingsrådet och tyckte det var en fin idé. Kyrkan är ett heligt utrymme och då tyckte vi att det passar bra att fylla det med livsreflekterande konst. Därför stödde församlingsrådet förslaget, förklarar församlingsrådets ordförande, kyrkoherde Jouni Sirviö beslutet.

- Vi diskuterade också möjligheten att även i fortsättningen öppna Yxpila kyrka för utställningar som lämpar sig för det heliga rummet, säger Sirviö.

Utställningen är öppen 3-4 timmar dagligen under Yxpila kulturvecka, som avslutas den 24.7. Efter kulturveckan kan man besöka utställningen onsdagar och torsdagar fram till mitten av augusti. 

Mattias Löfqvist

• 43 år
• född och uppvuxen i Karleby, bor numera i Vasa
• senaste utställning i Karleby 2016 på K.H.Renlunds museum

Utställningen är öppen

15.–17.7. kl. 14-18
18.–21.7. kl. 9-12
22.–24.7. kl. 12-16
veckorna 30–32 ons och to kl. 16-18
Fritt inträde
 

Mattias Löfqvist står framför sin konst, som hänger på en vit vägg.