Till nyhetslistan

Kokkola Church Music All Stars

6.7.2022 12.32

Händel på svenska och finska

"Haaal-leluja!” Så ljuder den mest berömda delen av Georg Friedrich Händels oratorium Messias från 1741. Oratoriet har också tidigare framförts i Karleby, men aldrig på de inhemska språken. Nu tar sig Karleby Vokalensemble och Karleby Instrumentensemble an denna utmaning, och framför oratoriets första del i Gamlakarleby stadskyrka torsdagen den 14.7 klockan 12 på svenska och på kvällen klockan 19 på finska.

Titeln för konserterna, Kokkola Church Music All Stars, låter oss förstå att en stor grupp entusiastiska sångsolister är engagerade: Minna-Leena Lahti, Annika Mylläri, Ritva Göös, Marita Kaakinen, Kirsi Koivisto, Aapo Romppanen, Hannu Ilmolahti, Markku Hekkala och Sampo-Elias Asikainen. Musiken leds av kantor Martti Laitinen, som nyligen återvänt efter att ha studerat i oratoriets ursprungsland England.

Händels toner återger, i växelsången mellan solister och kör, Israels väntan på profetiornas uppfyllelse om Messias, om Kristi inkarnation och Jesu födelse och liv som den goda herden. Konserten avslutas med Halleluja från oratoriets andra del. Här får också publiken stämma in i sången.

Kokkola Church Music All Stars
Messias-oratoriet, del 1,
på svenska to 14.7 kl. 12 i Gamlakarleby stadskyrka
Programblad enligt principen ”betala enligt behag”