Till nyhetslistan

Kungrörelse om kandidatuppställningen

4.8.2022 10.56

Affischen av församlingsvalet med text: tror, hoppas, älskar.

I Karleby svenska församling förrättas enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022 församlingsval, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja sju (7) medlemmar till den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige och tolv (12) medlemmar till församlingens församlingsråd.

Valbar till de ovan nämnda förtroendeuppdragen är enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som
1. senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen 
2. är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022
3. är känd för sin kristna övertygelse 
4. inte är omyndig
5. har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera 
6. inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten.

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00 lämnas till Karleby svenska församlings pastorskansli, som håller öppet vardagar kl. 9.00 – 13.00 samt 15.9.2022 klockan 9–16.00. (Obs! Pastorskansliet är stängt fredagar 27.6.2022–14.8.2022) Adressen är Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby.

Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga på pastorskansliet och på webbplatsen info.forsamlingsvalet.fi.

Karleby 1.6.2022
För valnämnden i Karleby svenska församling 
Ordförande Per Stenberg