Till nyhetslistan

Alla församlingsval kandidater finns på samma lista

Kandidatnomineringen har avslutats klockan 16 den 15 september 2022.

I Karleby svenska församling har bara en valmansförening ställt upp kandidater.

Till Karleby svenska församlings församlingsråd

Kristus i Centrum

Aarnio Marko
Ahola Hans
Biskop Erika
Borg Trygve
Enlund Tomas
Esberg Peter
Haals Benita
Kortell Johan
Lillas Krister
Nygård Erica
Sjöberg Bodil
Smedjebacka Sonja
Sten Juliana
Store Harriet
Svenfelt Björn

Till Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige

Kristus i Centrum

Biskop Erika
Björkstrand Alf
Borg Trygve
Enlund Tomas
Kankkonen Niklas
Petterson Thomas
Sandell Torbjörn
Smedjebacka Sonja
Snellman Hans

16.9.2022 11.44