Till nyhetslistan

Diakonins 150 år firas med jubileumsfest

Söndagen den 16 oktober firas Diakonins 150-års jubileum i  i Kyrkbackens församlingshem.

Diakonins logo för 150 års jubileumsåret

Festligheterna börjar med jubileumsmässa i Sockenkyrkan klockan 10 med Per Stenberg som liturg och predikant. Genom samarbete med hörselföreningen kommer mässan att skrivtolkas. 
Efter mässan bjuds det på laxsoppa, kaffe och tårta i Anderssalen i Kyrkbackens församlingshem. Avgiften för lunchen är frivillig och ger möjlighet för var och en att ge sitt bidrag till diakonins hjälp-arbete. 

Diakonin jobbar oftast i det tysta. Under festen vill man speciellt lyfta fram det arbete diakonin gjort och fortfarande gör i Karleby svenska församling. Bland annat delas Pro diaconiamedaljer ut till diakonissor som tjänat en lång tid i Karleby svenska församling och Inger Jansson och Maj-Britt Källström-Himanka delar med sig av minnen från diakoniarbetet. 
För jubileumsfestens musik svarar mansvokalgruppen Schola Cantorum Karlebyensis, Kristina Klingenberg, Ester Vidjeskog samt Martti Laitinen. Övriga medverkande är kyrkoherde Per Stenberg samt diakoniarbetarna Matilda Töyrä och Maria Vidjeskog.
I samband med festen kan man bland annat bekanta sig med diakonissdräkter från förr. För den stickintresserade finns möjlighet att köpa sockmönster med bilder av hembygdens kyrkor. 

Diakonins 150 års jubileumsmässa och -fest 

sö 16.10 kl. 10 i Karleby sockenkyrka och Kyrkbackens församlingshem.

5.10.2022 13.05