Till nyhetslistan

Partiordförandena diskuterar värderingar – välkommen att följa kyrkans värdediskussion

Helsingin_tuomiokirkko_MH_IMG_20190402_154650 kopio.jpg

Helsingfors domkyrka.

På vilka värderingar bygger vi framtidens Finland? Hur kan vi skapa trygghet, hopp och tillit till samhället och människors vardag? Vilka värden och friheter behöver försvaras i Finland 2023? Hur kan vi förvissa oss om att ingen lämnas ensam? Vad är kyrkans och religionernas roll i framtiden?

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har bjudit in riksdagspartiernas ordförande till en värdediskussion tisdag 28 februari klockan 10.30-11.30 i Helsingfors domkyrkas krypta och det går också att följa den över nätetÖppna länk i ny flik. Diskussionen leds av ärkebiskop Tapio Luoma och generalsekreteraren för finska Marthaförbundet Marianne Heikkilä.

I diskussionen deltar representanter för de nuvarande riksdagspartierna: partifullmäktigeordförande Sirpa Paatero (SDP), viceordförande Sebastian Tynkkynen (Sannfinländarna), ordförande Petteri Orpo (Samlingspartiet), ordförande Maria Ohisalo (Gröna), ordförande Li Andersson (Vänsterförbundet), viceordförande Henrik Wickström (SFP) och ordförande Sari Essayah (Kristdemokraterna).

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands mål för regeringsprogrammet 2023: Ett kriståligt samhälle – trygghet, hopp och tillit i människornas vardag  

Det finländska samhällets värderingar och val har genomgripande utmanats under den pågående regeringsperioden. Coronapandemin, kriget i Ukraina, klimatkrisen och naturförlusten, och det försämrade ekonomiska läget har tvingat oss som samhälle att reflektera över de grundläggande mänskliga och samhälleliga frågorna. Tron på en bra framtid sätts på prov när grunderna för vår hälsa, säkerhet och ekonomi är hotade. Våra värderingar och val ställs inför utmaningar.

I kyrkans mål för regeringsprogrammet sammanfattas den viktigaste uppgiften att under följande valperiod stärka människors tillit och framtidstro. Kyrkan vill vara med och bygga ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle där vi tar hand om alla som behöver hjälp och bär ansvar för vår gemensamma skapelse.

Vid samhälleliga kriser har man sett att kyrkan med sin verksamhet och närvaro kan skapa trygghet, hopp och tillit i finländarnas vardag. Att stärka den psykiska kriståligheten hör till församlingarnas grundläggande arbete och dess betydelse har också beaktats i säkerhetsstrategin för samhället.

Kyrkans mål för regeringsprogrammet testas

Kyrkan har publicerat sju mål för regeringsprogrammet. I värdediskussionen inbjuds partiordförandena att reflektera över innehållet i målen:

  • Minskad ojämlikhet stärker samhällsfreden
  • Satsningar på de ungas välbefinnande skapar framtidstro
  • En balanserad regional utveckling bygger upp förtroende
  • Religionsfriheten ger trygghet och hopp i människors liv
  • Religiös läskunnighet stärker den ömsesidiga förståelsen
  • Främjandet av rättvisa och solidaritet skapar en tryggare värld

Främjandet av en klimathållbar livsstil är grunden för välfärd

Det går att bekanta sig närmare med kyrkans mål för regeringsprogrammet på kyrkans webbplatsÖppna länk i ny flik.

Text: Kyrkans kommunikation
Bild: Mari Hautamäki

23.2.2023 12.26