Till nyhetslistan

Strategi för Borgå stift utarbetas

Borgå stifts 100-års logo.

Livet vi lever som församlingar, stift och kyrka är föränderligt. Våra miljöer och verksamhetsförutsättningar förändras. Därmed behöver vi också förnya våra sätt att tänka och arbeta. Därför behöver vi en strategisk ledning, så att vi kan förena våra krafter kring de målsättningar som för oss mot en sådan framtid vi önskar för församlingslivet, kyrkan och stiftet.

Som ett led i det här arbetet görs en enkät för anställda, förtroendevalda och församlingsmedlemmar. 

Enkäten kan besvaras under tiden 2.5-23.5. Den riktar sig till medlemmar i svensk- och tvåspråkiga församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 

Delta i enkäten via denna länk. 

3.5.2023 08.53