Till nyhetslistan

Tjära ger lång livslängd

Sockenkyrkans spåntak ytbehandlas

Kirkon paanukattoa ja kirkontornin puukaiteet.

Den medeltida stenkyrkans takspån är från olika århundraden. De äldsta takfallen har byggts år 1886 och de nyare år 1978.

Karleby sockenkyrkas spåntak tjäras denna vecka. Arbetet inleddes måndagen den 14 augusti med installation av uppsamlingsrännor och hela arbetet beräknas vara klart till nästa torsdag, den 24 augusti.

I samband med tjärstrykningen förnyas också spruckna takspån. Kyrktornets träräcke är i dåligt skick, och kommer att förnyas. Under spåntaket finns en taktäckning i näver, som är i gott skick.

Den medeltida stenkyrkans takspån är från olika århundraden. De äldsta takfallen har byggts år 1886 och de nyare år 1978. Regelbunden bestrykning med tjära gör spåntaket till ett hållbart takmaterial.

Medan arbetet pågår begränsas kyrkans användning något.  

Under veckoslutet 19.8–20.8 hålls planerade evenemang som normalt. Karleby svenska församlings högmässa ordnas som vanligt klockan tio.

Karleby finska församlings konfirmationsgudstjänster ordnas söndag 20.8 kl. 13 och 15.

De tillfälliga uppsamlingsrännorna runt byggnaden tas ner senare i höst.

Tjärningen utförs av Etelä-Savon Perinnetervaus Oy Ab från Helsingfors. Kostnadsberäkningen för projektet uppgår till 70 000 euro.

15.8.2023 13.09