Till nyhetslistan

Curt Westman gästar Crosspoint

Utgångsläget var inte alls bra för Curt Westman. Han föddes utanför äktenskapet. Hans mamma ville inte veta av honom och sin pappa har han aldrig sett.

Curt Westman.
   Bild: David Forsblom

Tidigt blev han placerad i ett fosterhem. Sin identitet fick han som gängledare och så småningom halkade han in på en kriminell bana, vilket senare resulterade i ett tvåårigt fängelsestraff. 

Fängelsestraffet ändrades till en villkorlig dom, vilket i praktiken innebar att minsta lilla förseelse kunde leda till fängelsestraff. Det här gav honom motivation att hålla sig borta från alkoholen och sitt gamla gäng. Ett oväntat tomrum uppstod i hans liv, som gav utrymme för stillhet och eftertanke.
-Det var det sättet som Gud började bromsa mig på, berättar Curt Westman. 

När de två åren gick mot sitt slut var det någon ute på vägen som vittnade för honom om Gud och evigheten. Det påverkade inte honom så mycket då, men efteråt blev han rörd vid tanken på att det fanns någon som brydde sig om honom. Någonting började röra på sig i hans tankevärld.
- Tänk om de kristna har rätt? Tänk om det inte slutar vid graven?

Han hade hört rösten som sade att Gud inte är något för den moderna människan och han ville vara en modern människa, så han tänkte att Gud inte var något för honom, men så tänkte han också:
- Du har ju undersökt det mesta i livet, Curt, men inte det här med Gud. 

Han började systematiskt skriva upp fördelar och nack-
delar med att bli kristen. Eftersom han inte kände till något om Gud blev nackdelarna många och fördelarna få. Men så kom han att tänka på att han bara räknat med sina egna möjligheter och inte med Gud. Han beslöt ge Gud en chans att komma till tals. 
Han grävde fram en gammal Bibel, öppnade den och satte tummen mitt i Bibeln. 
Tummen träffade bibelversen Jes. 1:18: ”Kom, låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda som scharlakan, ska de bli vita som ull.” 
Bibelordet kändes som ett direkt tilltal till honom från Gud in i hans situation. Genom att fortsätta att läsa Bibeln blev han så småningom övertygad om att Gud fanns och började tro på honom.
Det första kristna sammanhanget han blev involverad i var frälsningsarmén i Robertsfors, en tätort mellan Umeå och Skellefteå i Sverige. Där fick han värdefull vägledning i början av i sin vandring med Gud. Efter sju år där började han studera på bibelskolan Fjellhaug i Norge. 

Sedan dess har Westman hunnit med mycket. Han har verkat som predikant både i Sverige och Norge och jobbat för organisationen Open Doors med att bl.a. smuggla Biblar till andra sidan järnridån. Han har också varit med och producerat bibelstudieserien Vägen genom Bibeln. 
Själv har han gjort seriens 1 200 inspelningar. Eftersom hans undervisning är enkel och berörande har programmen fått många lyssnare. Också ungdomar lyssnar till hans program. Man kan fortfarande lyssna till programmen t.ex. via Norea Sveriges webbplats. En stor insats har han också gjort inom Slovakiens lutherska kyrka. 

De senaste åren har han jobbat på frilandsbasis. Eftersom många har lyssnat till hans serie Vägen genom Bibeln får han kallelser från många olika håll. 
Curt Westman hade en hel del samarbete i Österbotten på 1970- och 1980-talet. Nu har han fått kallelser härifrån igen, och han har känt en kallelse att komma just till Karleby. 

På lördag 19.8 finns det möjlighet att höra mera om vad han själv har att berätta då han undervisar på Crosspoint. Temat är Aldrig har någon talat som han. Klockan 21 medverkar han på en ungdomssamling, där hans tema är Vägen till tro. Efter båda tillfällena ordnas servering där det finns möjlighet att tala med honom.
Arrangörer för kvällen är Karleby svenska församling, Närvilä bönehusförening och Crosspoint. 


lördag 19.8
kl. 18 Crosspoint i Övre salen 
kl. 21 Ungdomssamling i Övre salen

16.8.2023 10.40