Till nyhetslistan

Takarbetet på kyrkan fortsätter

De torraste takspånen får sig en omgång till

Taket tjäras.

Tjärningen av den medeltida stenkyrkans spåntak fortsätter. Klocktornets träräcke förnyas i restauratörens verkstad och takets torraste delar får ytterligare en omgång tjära som skydd för väder och vind. Bild: Veli-Matti Raappana

Det överenskomna tjärningsarbetet av Karleby sockenkyrkas tak är slutfört, men tilläggsarbeten fortgår på kyrktaket. 
Under arbetets gång kunde man konstatera att takfallen mot söder var mycket torra, och därför har det beslutats att ca 700 kvadratmeter takyta bestryks med tjära ytterligare en gång. Tilläggsarbetet utförs av samma entreprenör, dvs. Etelä-Savon Perinnetervaus Oy Ab.

Klocktornets räcke konstaterades vara i dåligt skick, och rentav farligt. Som en säkerhetsåtgärd har räcket tagits ner medan ett motsvarande nytt tillverkas. Restaureringsarbetet utförs av det lokala företaget Ratora Oy. Räcket på det nedre takfallet behöver inte förnyas, utan rengöring och ett nytt lager tjära räcker. 
Tiotals dåliga takspån har också bytts ut under arbetets gång. 

Tjärandet fortsätter en bit in i september. Tilläggs-arbeten utförs veckorna 36 och 37 medan de tillfälliga uppsamlingsrännorna och liftarna ännu är på plats. 
Det nya räcket monteras i månadsskiftet september-oktober, då också uppsamlingsrännorna tas ner.

Sockenkyrkan har varit i användning medan tjärningen pågått. Under förrättningar eller evenemang har man pausat underhållsarbetet. 
I morgon torsdag klockan 19 blir det en orgelafton då Tea Polso och Ritva Göös ger konsert. Söndagens svenska högmässa hålls som normalt klockan 10 medan finska församlingen har två konfirmationsgudstjänster under eftermiddagen.

29.8.2023 14.37