Till nyhetslistan

Med tacksamhet och saknad

Minnesljus tänds på allhelgona

Blommor och ljus.

På Alla helgons dag, som infaller på lördag, tänds ljus i Karleby sockenkyrka till minne av nära och kära som avlidit under året. 
Eftersom stadskyrkan renoveras hålls allhelgonagudstjänsten detta år endast i sockenkyrkan.
 
De avlidnas anhöriga
har fått brev per post med inbjudan till gudstjänsten. Brevet har sänts till en av den avlidnas anhöriga. 
Det är önskvärt att den som fått brevet förmedlar informationen vidare till övriga anhöriga. 
Kontakta pastorskansliet om ni av någon anledning blivit utan brev, tfn 06 8296 881.

Under gudstjänsten läses namnen upp på alla som avlidit och ett ljus tänds för var och en. 
Dessutom tänds också ett ljus för närstående som avlidit på annan ort.

Gudstjänsten strömmass med ljud och bild på Karleby sockenkyrkas YouTube-kanal. Man kan dessutom lyssna till mässan via nätradion. 

Gudstjänst
Karleby sockenkyrka lö 4.11 kl 10.

1.11.2023 10.54