Till nyhetslistan

Välkommen till kyrkan!

Karleby svenska församlings första gudstjänst i den renoverade stadskyrkan arrangeras den 18 februari

Jouni Sirviö och Per Stenberg står vid dörren till kyrkosalen.

Karleby svenska församlings kyrkoherde Per Stenberg (till höger) och Karleby finska församlings kyrkoherde Jouni Sirviö hälsar alla välkomna till den nyrenoverade stadskyrkan.

Renoveringen av Gamlakarleby stadskyrka börjar vara färdig. Söndagen den 18 februari klockan 12 firas Karleby svenska församlings Mikaelmässa i samband med Närvilä bönehusförenings vintermöte i den förnyade kyrkan. Kyrkoherde Per Stenberg berättar att både församlingsmedlemmarna och de anställda ser fram emot att få återvända till stadskyrkan. 
- Under renoveringen har gudstjänsterna hållits i Mikaelsalen, och även om den passar bra för en mindre grupp längtar man nog tillbaka till kyrkan, säger Stenberg.  
- Vi hoppas på att den förnyade ljudåtergivningen är ännu bättre än förr, och dessutom lättare att använda. 

Under renoveringen, som inleddes i augusti 2023, har byggnaden setts över från golv till tak. Kyrkans byggnadsdelar och föråldrade husteknik har upprustats, filttaket och de ursprungliga stålfönstren har förnyats. Ett vindfång har byggts i foajén och toaletterna är nya och tillgängliga. Flygeln där sakristian finns har byggts om till en fungerande helhet. I kyrksalen har ett mångsidigt användbart utrymme byggts under sidoläktaren, och det angränsande lekrummet med kokvrå är också helt nytt. 

Belysningen och ljudåtergivningen samt kyrkklockornas styrsystem och slaghammare har förnyats, befolkningsskyddet   har renoverats och avloppssystemet i gjutjärn har sanerats
- En stor del av renoveringsarbetet är sådant som man inte kan se, även om det också finns sådant som är synligt. Kyrkan kan nu användas mångsidigare, den är mer välfungerande, tillgänglig och tryggare, säger fastighetschef Veli-Matti Raappana.

Gamlakarleby stadskyrkas officiella återibruktagning firas med en tvåspråkig biskopsmässa på Marie bebådelsedag söndagen den 17.3, då Uleåborgs stifts biskop Jukka Keskitalo deltar i högmässan. Redan inkommande lördag, den 10 februari kl. 18, ordnas öppningskonserten för Karleby Vinteraccordeon 2024 i stadskyrkan. Guardia Nueva och Mellersta Österbottens kammarkör framför Martín Palmeris Misatango.

Text och bild: Mari Hautamäki
Översättning: Pia Granvik

Sö 18.2 kl. 12 Mikaelmässa i Gamlakarleby stadskyrka i samband med Närvilä bönehusförenings vintermöte. Predikan: Markus Ventin, liturg: Jani Koivusalo, kantor: Johan Sten, organist: Martti Laitinen.
 

7.2.2024 11.20