Till nyhetslistan

Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkorådets beslut den 17.6.2020

17.6.2020 17.54

Taija Korkiakangas valdes till köksansvarig på Karleby församlingscenter.

Gemensamma kyrkorådet valde enligt intervjugruppens förslag Taija Korkiakangas till befattningen som köksansvarig på Karleby församlingscenter. Arbetet inleds den 1.9.2020 eller enligt överenskommelse. 

Taija Korkiakangas arbetserfarenhet, branchkännedom, arbetsledaregenskaper och det allmänna intrycket under intervjun motsvarade enligt intervjugruppen bäst de krav som ställs på uppgiften.  

Ansökningstiden till den internt annonserade befattningen gick ut den 9.6. Tre ansökningar inkom och alla sökanden kallades till intervju. 
Den köksansvarigas uppgifter är att till stöd för servicechefen sköta administrativa uppgifter och leda den dagliga verksamheten i köket, att tillsammans med kunder planera servering för olika tillfällen, beställa råvaror, kontrollera räkningar, leda tillfälligt anställda, säsongsanställda, studerande och frivilliga, samt vikariera servicechefen i ärenden som berör tillträdeskontroll. 

Vid utvärderingen av de sökande fästes uppmärksamhet vid utbildning, arbetserfarenhet, branchkännedom, förmåga att leda arbete, motivation och lämplighet för uppgiften.