Till nyhetslistan

Konfirmationerna hålls i augusti

15.7.2020 13.22

I Karleby församling hålls fyra skriftskolläger under sommaren. 

Grupperna är ganska små med under 25 konfirmander i varje grupp  och lägren genomförs med vissa restriktioner. 

Särskild uppmärksamhet fästs vid hygienen och säkerhetsavstånden beaktas i mån av möjlighet. Enligt hälsovårdsmyndigheternas order kan inga utomstående förutom kökspersonalen besöka lägren. Man kan inte heller avlägsna sig från lägren för att senare återvända.

Alla konfirmationer har flyttats till augusti, d.v.s. 1.8 kl 12 (grupp 2) , 2.8 kl. 10 (grupp 3), 9.8 kl 10 (grupp 1) och 16.8 kl 10 ( grupp 4) och hålls i sockenkyrkan. Också under konfirmationerna fästs speciell uppmärksamhet vid hygien och säkerhetsavstånd. Konfirmanderna kommer t.ex. fram till altaret i mindre grupper än vanligt. 

Från samfällighetens sida har man beräknat att det ryms ca 100 personer i sockenkyrkan med beaktande av säkerhetsavstånd. 
Om en familj sitter tillsammans, beräknas den som en enhet och därför kan totalantalet besökare i praktiken att vara större än 100 personer. 
Viktigt är ändå att konfirmandernas anhöriga är restriktiva med hur många familjemedlemmar som kommer till kyrkan. 
Utanför kyrkan efter konfirmationen kan det givetvis finnas flera personer. 
Konfirmationsmässorna streamas via nätet för att så många som möjligt ska kunna ta del av dem. 

- Önskvärt är, att endast konfirmandernas närmaste anhöriga skulle delta i konfirmationsmässorna förutom konfirmanderna, lägerledarna och övriga medverkande, säger församlingspastor Peter Silfverberg
- Övriga personer är hjärtligt välkomna med till de övriga gudstjänsterna som ordnas i församlingen samma dagar, d.v.s. 1.8 kl. 12 i stadskyrkan, 9.8 kl.12 i stadskyrkan eller kl. 16 ute på Kyrkbacken och 16.8 kl 18 i Mikaelsalen. 

 

Anne Silfverberg