Till nyhetslistan

Hälsningar från Senegal

16.9.2020 09.28

Paret Häggblom gästar Silverlänken

Efter ett uppehåll på ett halvt år startar Silverlänken igen torsdagen den 24 september kl 12 i Anderssalen, Kyrkbackens församlingshem. Dagens gäster är Mona och Bengt Häggblom, som har färska hälsningar från Senegal.
De har under senaste vinter varit engagerade där i olika uppgifter, bl.a. som värdar åt en grupp gymnasie-elever från Österbotten när dessa bekantade sig med landet och kulturen. 

Paret Häggblom har varit missionärer i Senegal på 1980 och -90-talet, och  har efter det besökt landet flera gånger. De kommer att visa bilder och berätta om sitt engagemang där. 
Övriga medverkande under samlingen är Siv Löfqvist, Peter Silfverberg och Johan Sten.

För att Silverlänken-samlingen skall kunna genomföras på ett så tryggt sätt som möjligt, är det viktigt att varje deltagare respekterar och följer rekommendationerna om säkerhets-avstånd, samt undviker onödig fysisk kontakt, som t.ex. att skaka hand. Det är också viktigt att man deltar i samlingen endast om man är helt frisk, samt att man håller god hand- och hosthygien. Maten, vars pris är ca 10 euro, betalas inte i samband med lunchen, utan istället bärs en frivillig avgift upp i en korg vid utgången i slutet av samlingen. Det rekommenderas att man har med jämna pengar enligt vad man önskar ge. Ett eventuellt överskott går till församlingens diakoniarbete. 

För att bättre kunna förutse mängden deltagare och kunna beakta säkerhetsåtgärder, vill vi ha en preliminär förhandsanmälan senast måndagen den 21.9. Anmälan görs till Annette Ståhl, tfn 050 3147 331.
Deltagarantalet kan – på inrådan av ortens smittskyddsläkare – vid behov behöva begränsas. Anmälningen är inte bindande. Om man känner sig sjuk skall man med låg tröskel och också på kort varsel avboka sitt deltagande.

 

Silverlänken
24.9 kl 12 i Anderssalen
Preliminära anmälningar senast må 21.9 till
Annette Ståhl, tfn 050 3147 331