Till nyhetslistan

Tända ljus.

Minnesljus tänds på allhelgona

28.10.2020 14.51

Vi minns dem som lämnat oss under året

Blå blommor och tända ljus på ett bord.

På allhelgona tänds ljus i kyrkorna till minne av nära och kära som avlidit under året. 
I gudstjänsten i Karleby sockenkyrka läses namnen upp på alla som avlidit och ett ljus tänds för var och en. 

I Gamlakarleby stadskyrka firas en mässa med nattvard och där tänds ett gemensamt ljus för alla som avlidit under året samtidigt som allas namn läses upp. 
Man kan också lyssna till gudstjänsterna via nätet på www.karlebysvenskaforsamling.fi/evenemang.
Mässan i stadskyrkan radieras dessutom via Radio Dei, 91.8 MHz.

Från myndigheternas sida finns det en stark rekommendation om att man ska använda mun-skydd och det ska man själv ha med sig. 
Viktigt är också att bara de som är friska deltar och att man sätter sig på lämpligt säkerhetsavstånd från varandra. Personer från samma hushåll kan sitta nära varandra.   

Gudstjänst i Karleby sockenkyrka 
lördag 31.10 kl 10

Högmässa i Gamlakarleby stadskyrka 
lördag 31.10 kl 12