Till nyhetslistan

Seteli lahjanarulla.

Coronabidrag delas ut

26.11.2020 10.41

Ansökningstiden pågår fram till den 13.12.

Ett bidrag har beviljats av Kyrkans centralfond från det statliga bidrag som erhållits från utbildnings- och kulturministeriet (dnro OKM / 45/720/2020) i enlighet med avsnitt 7.3 i statsbidragslagen.

Diakonin förutspår bland annat en ökning av fattigdom inom barnfamiljer, missbruksproblem, våld inom familjen och psykiska problem. Coronabidraget, som delas ut via diakonin, syftar till att förebygga psykiska problem och distansering. Målet är att rikta stöd till dem som lever i långvarig fattigdom. Anledningarna till detta kan vara t.ex. arbetslöshet, sjukdomar, psykiska utmaningar, låg pension, långvarig arbetsoförmåga, ensamstående föräldrar, stora familjer samt utmaningar på grund av coronapandemin. 

Beloppet på 42 590 euro, som tilldelats Karleby kyrkliga samfällighet, fördelas mellan samfällighetens församlingar i proportion till antalet invånare. Till samfälligheten hör Karleby finska och svenska församlingar samt församlingarna i Lochteå, Halso, Kelviå samt Kaustby och Ullava. 

Diakoniarbetare Riikka Peltola har anställts som projektarbetare för projektet under november-december. Bidragsbeloppet används för bidrag som delas ut genom diakonin och för utgifter som uppkommit under coronapandemin.

 

Coronabidraget

• kan ansökas av personer som bor inom Karleby kyrkliga samfällighets verksamhetsområde.

• ansökningen görs elektroniskt på församlingens hemsida eller genom att hämta formuläret från pastorskansliet.

• ansökningstiden pågår fram till den 13.12.2020.