Till nyhetslistan

Tända ljus.

Församlingen möts virtuellt

10.12.2020 09.41

Strängare restriktioner pausar vuxenverksamheten

På grund av de regionala myndigheternas samt domkapitlets beslut angående coronarestriktionerna, kommer Karleby svenska församling att streama sina gudstjänster och deltagandet sker endast digitalt via hemsidan eller församlingens sociala medier. På församlingens hemsida finns en länk till nätgudstjänsten, Facebook och Youtube-kanalen.

Vuxenverksamheten har, enligt domkapitlets instruktioner, försatts på paus. Verksamheten för barn och unga under 20 år fortsätter tillsvidare. 

Vid begravningar inom Karleby kyrkliga samfällighet följs Regionförvaltningsverkets bestämmelser på max 20 personer. Detta gäller både i kyrkan och vid graven.
Också dop kan hållas i kyrkan med max 20 personer, men inte i hemmen.
Vid privata evenemang, som dopfest och bröllopsfest, som hålls i församlingens lokaler följer man Soites rekommendationer, dvs. maximalt antal deltagare är då 10 personer, inklusive personal.

Restriktionerna gäller till den 21. december.
Församlingarna följer dock noggrant med myndigheternas eventuella uppdateringar gällande direktiven. 

- Eftersom situationen lever hela tiden och direktiven  kan ändra från den ena timmen till den andra, kan man läsa de färskaste uppdateringarna på församlingens hemsidas framsida, råder Karleby kyrkliga samfällighets informationschef Lisen Forsgård.

I år kommer sångtillfällen med De vackraste julsångerna att sjungas på distans.
En videohälsning med De vackraste julsångerna kommer att bandas och läggas upp på hemsidan och på församlingens Facebook sida.

  - Eftersom församlingen inte i år kommer att arrangera sångtillfällen, vill vi uppmuntra församlingsborna att sjunga julsånger hemma med sina närmaste, föreslår kyrkoherde Per Stenberg.

Häftet med de vackraste julsångerna kan hämtas från pastorskansliet. 

- Man får gärna samla in en kollekt vid sångtillfällena och ge till församlingens missionärer genom Finska Missionsällskapet. 
Om kollekten består av kontanter kan man föra in pengarna till pastorskansliet må-fre kl 9-13. Man kan också använda den betalningsinformation och de kanaler som nämns på häftets baksida.

- På dethär sättet kan vi vara med och skapa julstämning och stanna upp inför julens budskap, avslutar Per Stenberg.

 

Senaste nytt

Läs de senaste uppdateringarna om coronavirus-siuationen samt alla i kraft varande restriktioner på församlingens hemsida eller här.