Till nyhetslistan

De vackraste julsångernas -logo.

De vackraste julsångerna -online-evenemangen är alltid gratis

17.12.2020 10.22

Församlingarnas och Finska Missionssällskapets Facebookevenemang med De vackraste julsångerna har utsatts för bedrägeriförsök, speciellt i Tammerforstrakten. Finska Missionssällskapet har polisanmält bedrägeriförsöken. 

Julsångsevenemang som på grund av coronarestriktionerna har flyttat till webben har väckt mycket uppmärksamhet, fått synlighet och samlat många deltagare, men samtidigt också lockat till sig bedragare. De har skapat
falska parallellevenemang med  syftet att få oförsiktiga användare att donera på fel webbsida eller ge sina kredit-uppgifter i fel händer.

Eftersom det finns en hel del falska evenemang med De vackraste julsångerna på Facebook uppmanar Finska Missionssällskapet finländarna att anmäla de falska evenemangen till Facebook. Äkta evenemang med De vackraste julsångerna är alltid gratis och det är frivilligt att delta i insamlingen.
De vackraste julsångerna -tillfällen som församlingarna i Karleby kyrkliga samfällighet strömmar på Facebook är gratis och man ska varken registrera sig eller uppge kreditkortsuppgifter.
Det är frivilligt att donera till insamlingen och anvisningar om hur man tryggt kan donera finns på församlingens hemsida.