Till nyhetslistan

Själavårdsföreläsningar på nätet

20.1.2021 14.53

Under ett par års tid har Karleby svenska församling regelbundet ordnat själavårds- och förbönsskolningar. På grund av coronarestriktionerna har det under vintern varit omöjligt att samlas i grupp. För att kunna fortsätta med de uppskattade skolningarna  har församlingen beslutat att göra videoinspelningar av en del av föreläsningarna. 

Först ut är församlingens kaplan Jan Nygård med föreläsningen ”Bär varandras bördor”. Nygård vill uppmuntra församlingsmedlemmar att inte bära sin bördor ensamma.
 
- Många av oss tänker att man måste ha en verklig kris innan man söker hjälp. Men anställda i församlingen och vi alla kan hjälpa varandra mer än vi tror, säger Nygård. Videon publiceras onsdagen den 20.1. 

Samtidigt med Nygårds föreläsning publiceras också författaren och pensionerade prästen, Boris Salos föreläsning ”Vår Gudsbild”. Salo talar om hur vår bild av Gud kan vara fel och påverka oss negativt, men också hur den kan helas och bli mer riktig.

I mitten av februari kommer Annett Häggblom, själavårdare i Karleby svenska församling, att tala om vår självbilds helande och upprättelse. 

- Möjligen kommer fler föreläsningar att spelas in, ifall restriktionerna fortsätter, berättar Jan Nygård.

Alla videor kommer att finnas tillgängliga på församlingens hemsida, Facebook och Youtube-kanal.
Genom att gå in på www.karlebysvenskaforsamling.fi. hittas länkarna till föreläsningarna och församlingens sociala medier på hemsidans förstasida.

Annett Häggblom.Boris Salo.