Till nyhetslistan

Ämbetsbevis kan beställas via e-tjänst

10.2.2021 14.26

Nu kan du beställa ämbetsbevis från den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst.
Detta gäller ämbetsbevis med uppgifter om dig själv (s.k. levnadsintyg) eller ämbetsbevis i släktutredningsform över avlidna medlemmar.

Tjänsten finns tillgänglig på nätet dygnet runt alla dagar. Tjänsten använder en skyddad förbindelse.
Användaren styrker sin identitet via identifieringstjänsten Suomi.fi med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat, varefter personuppgifterna fås direkt från befolkningsdatasystemet.
Du måste vara minst 18 år och ha hemkommun i Finland för att kunna använda tjänsten.

Du kan beställa ämbetsbevis antingen elektroniskt i e-tjänsten via länken på församlingens webbplats eller genom att kontakta regioncentralregistret per telefon (tfn 050 3147 261) eller e-post (centralregister.karleby@evl.fi).