Till nyhetslistan

Nattvardskalk och oblat.

Möjlighet till nattvard och ljusmässa

10.2.2021 14.33

Inkommande söndag finns möjlighet till nattvard på några olika sätt. 

Söndag 14.2 kl 10 och kl 11 firar vi korta nattvardsmässor i sockenkyrkan med anmälan.
Per Stenberg är liturg och predikant och Patrik Vidjeskog fungerar som kantor.

Kl 12 blir det streamad nattvardsmässa i stadskyrkan. Jan Nygård är liturg och predikant. Martti Laitinen, Patrik Vidjeskog och hjälpledarkören står för musiken. Alla konfirmander deltar via nätet och får frågor att svara på.

Kl 13 firas en kort nattvardsmässa i stadskyrkan med anmälan.  

Pastorskansliet tar emot anmälningar vardagar kl 9–15 tel. 050 3147 227. 

Stadskyrkan är öppen kl 17–19 för stillhet, samtal, enskild nattvard, ljusmässa och möjlighet till frivillig gåva till missionen.

Nattvardsmässor på söndag 14.2: 

Kl 10 och 11 i sockenkyrkan,
Kl 12 och 13 i stadskyrkan.