Till nyhetslistan

Missionen står inför nya utmaningar

22.2.2021 12.57

År 2021 står mission och evangelisation i förgrunden i Karleby svenska församling. Församlingen vill visa att mission och evangelisation är församlingens huvuduppgift. 

Jesu ord i Matt 28 förpliktar: ”Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar…”
Den kyrkhelg som planerats till hösten 2021 har också samma inriktning: Till alla folk.  Det var tänkt att den  skulle ha hållits redan år 2020, men pandemin satte hinder i vägen. Förhoppningsvis kan den genomföras i höst.

Församlingens missionssekreterare Miia Lindqvist och församlingens missionsansvarige Jan Nygård står inför utmaningar. Pandemin sätter hinder i vägen.
År 2020 var det första år då församlingen inte kunde samla in tillräckligt med medel för missionsarbetet. Det  var ju i praktiken omöjligt att ordna verksamhet under stora delar av året, kollekter kunde inte uppbäras och så vidare. Men idéer finns nog. 
Vill man ha tips och idéer för vad man kan göra för missionen, så kan man kontakta Miia Lindqvist per e-post eller telefon. 

Låda med påskpynt, ljus och godis.

Till påsken kommer församlingen att göra en påsklåda för barn som man kan köpa. Inkomsterna går direkt till stöd av missionsarbetet. Om någon vill hjälpa missionssekreteraren med detta, tar hon gärna emot hjälp. 

- Senaste vår gjordes även något liknande, som var uppskattat, säger Lindqvist. 

En naturvandring  för missionen kommer också att ordnas på våren. En kvinnofrukost är inplanerad i mars och genomförs om det är möjligt. En broschyr kommer också att göras om de avtal församlingen har med olika avtalsmissionärer.

Lindqvist och Nygård har tips hur man kan stöda missionsarbetet. Så det är bara att kontakta dem. 

- Till exempel kan någon grupp välja  någon av de avtalsmissionärer församlingen har, börja be för dem och samla in medel för avtalet.

Församlingen har åtta avtal med fem organisationer med en sammanlagd summa på 35 000 e.

Församlingens vokalgrupp manskören Schola Cantorum Karlebyensis stöder missionsarbetet på ett sätt som passar i epidemisituationen. 
Gruppen delar upp sig i ca två sångare starka patruller för att med sin musik tacka de som detta år förbinder sig att regelbundet stöda missionsarbetet via församlingen.
Givaren kan själv önska någon psalm eller andlig sång. Eftersom närkontakt bör undvikas framförs det musikaliska tacket i första hand som sång under givaren  fönster på överenskommen tidpunkt. 
Sångarna önskar att den som regelbundet börjat stöda missionsarbetet via församlingen meddelar detta för att erhålla sitt tack. Kontaktperson är kantor Martti Laitinen,  tfn 050 3147 316 eller martti.laitinen@evl.fi.

 

Karleby svenska församlingens avtalsmissionärer


Finska Missionssällskapet
• Familjen Christina och Andrej Heikkilä, Ingermanlands lutherska kyrka i Ryssland
• Anna-Lena Särs, barnarbete i Senegals luth kyrka
• Sat-7, Tv-evangelisation i arabvärlden
Svenska Lutherska Evangeliföreningen
• Magnus Dahlbacka, bibelöversättning
• Församlingsarbete i Turkiet
Finlands evangelisk-lutherska Folkmission
• Arbete i Bortre Asien
Missionsföreningen Såningsmannen
• Joel Norrvik, församlingsarbete och evangelisation, Jakutsk,  Sibirien, Ingermanlands lutherska kyrka
Ungdom med Uppgift
• Familjen Elin och Federico Cancelo i London

Mera info: 
• Miia Lindqvist, tfn 050 314 7263 miia.lindqvist@evl.fi 
• Jan Nygård, tfn 050 314 7312
jan.nygard@evl.fi