Till nyhetslistan

Nattvardsbröd och -kalk.

Välkommen till nattvardsmässorna

21.4.2021 13.51

För att så många som möjligt skall kunna delta i nattvardsmässorna under den kommande veckan, ordnas mässor på onsdag, torsdag och söndag. Max tjugo personer kan delta per mässa. I kyrkorna finns det mycket goda möjligheter att upprätthålla säkerhetsavstånden.

Om det i veckoannonsen står att nattvardsmässan är kort betyder det, att mässan är kortare än en vanlig mässa och att nattvarden står i centrum.

För att maxantalet deltagare inte ska överskridas bör man anmäla sig på förhand via hemsidan, under evenemang. Klicka på  den mässa du vill delta i och anmäl dig via den röda ”Anmäl dig här”-länken. 
Du kan också anmäla dig genom att ringa till den präst som nämns i evenemanget: Per Stenberg, tfn 050 3147 310 eller Peter Silfverberg, tfn 050 3147 313.

Det finns många lediga platser kvar, så välkomna med!